Gedaan met laden. U bevindt zich op: Ketel Opwekking

Ketel

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een ketel wordt gebruikt in een centraal verwarmingssysteem waarbij de warmte centraal wordt geproduceerd en verspreid over heel de woning.

Gebruik van een ketel

Wanneer u een ketel wenst, kiest u het best voor een condensatieketel (info op vlaanderen.be).

Een ketel kan gebruikt worden voor ruimteverwarming, sanitair warm water of voor beide functies samen.

Een ketel kan als enige opwekker gebruikt worden of in combinatie met een andere opwekker, bijvoorbeeld als ondersteuning voor een of een warmtepomp.

Voor voor nieuwbouw en ingrijpende energetische renovaties geldt vanaf 1 januari 2025 een minimaal installatierendement van 130%. In die gevallen is het niet meer mogelijk om enkel met ketels op fossiele brandstoffen te verwarmen. Er zal minstens een warmtepomp moeten bijgeplaatst worden.

Ketelrendement

Een verwarmingsketel warmt (leiding-)water op tot een hoge temperatuur, door verbranding van een brandstof. Hierbij treden verliezen op door:

  • onvolledige verbranding van de brandstof
  • warmte die door geleiding verloren gaat via de ketelmantel
  • warmte die via de hete rookgassen ontsnapt langs de schoorsteen.

Het van een verwarmingsketel geeft weer hoe groot deze verliezen zijn en is uitgedrukt ten opzichte van de onderste of bovenste verbrandingswaarde. Een onafhankelijk testlaboratorium bepaalt dit rendement volgens Europese testnormen. U vindt het terug in de technische documentatie van de ketelfabrikant.

Het deellastrendement wordt veelal bij een temperatuur van 30 °C gegeven.

Condenserende ketel

In de warmtewisselaar van een condenserende ketel geven de rookgassen hun warmte af aan het retourwater uit het afgiftesysteem. Ook de latente warmte kan teruggewonnen worden door de condensatie van de waterdamp in de rookgassen. De lagere rookgastemperaturen zorgen voor minder warmteverlies via de schoorsteen, wat resulteert in een hoger deellastrendement.

De ontwerpretourwatertemperatuur uit het afgiftesysteem moet laag genoeg zijn om zoveel mogelijk waterdamp in de rookgassen te laten condenseren. Meer informatie vindt u bij Afgifte.