Principe

Een multisplitsysteem bestaat uit meerdere binnentoestellen en één buitentoestel. De binnentoestellen zijn verbonden met het buitentoestel door middel van een koelmiddelcircuit. Met een multisplitsysteem met ‘variabel koelmiddel debiet’ (VRF: Variable Refrigerant Flow) kunnen ruimten zowel gekoeld als verwarmd worden. Bij sommige VRF-systemen kunnen op hetzelfde moment bepaalde binnentoestellen koelen terwijl andere binnentoestellen verwarmen. Op deze manier kan warmte uit de ruimten die gekoeld worden, gebruikt worden om andere ruimten te verwarmen.

  Rekenmethode

  Een VRF-systeem werkt als opwekker voor ruimteverwarming en koeling. Voor ruimteverwarming is de bepaling van het opwekkingsrendement gelijkaardig aan deze voor warmtepompen. Voor koeling wordt het bepaald zoals voor compressiekoelmachines. Wanneer de VRF warmte kan recupereren van de gekoelde ruimten naar de te verwarmen ruimten, wordt een recuperatiefactor toegepast op het rendement voor koeling en verwarming. Deze recuperatiefactor is een maat voor de warmte die kan gerecupereerd worden en hangt af van:

  • de bruto-energiebehoefte voor verwarming van de die de VRF bedient
  • de bruto-energiebehoefte voor koeling van de energiesector die de VRF bedient.

  In de EPB-methode kan de warmterecuperatie door een VRF systeem tussen meerdere energiesectoren niet ingerekend worden. Een VRF systeem kan telkens maar één energiesector bedienen. Als in werkelijkheid het VRF- systeem toch gedeeld is tussen meerdere energiesectoren, geeft u deze in als meerdere aparte systemen (één systeem per sector).

  Ingave in de EPB-software 3G

  Om een VRF-toestel in te geven in de software gaat u als volgt te werk:

  • Stap 1

   U maakt een gemengde/gedeelde opwekker aan in het nieuwe menu 'systemen'.

  • Stap 2

   Als de VRF enkel dient voor verwarming en koeling, activeert u de tabbladen 'verwarming' en 'koeling'.

  • Stap 3

   In het tabblad 'verwarming' geeft u de VRF in als warmtepomp.

  • Stap 4

   Op het tabblad 'koeling' selecteert u als type compressiekoelmachine de VRF.

   Hieronder verschijnt automatisch de warmtepomp uit het tabblad 'verwarming' als gekoppelde warmtepomp.

  Tijdslijn

  Multisplitsysteem met variabel koelmiddeldebiet (VRF) (voor bouwaanvragen t.e.m. 31-12-2018)
  Geldigheid