Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rekenmethode ruimteverwarming (huidig) Gassorptiewarmtepomp

Rekenmethode ruimteverwarming (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2018 Bekijk tijdslijn

Hoe het opwekkingsrendement voor ruimteverwarming met een gassorptiewarmtepomp wordt bepaald, verschilt in functie van het toestel.

Opwekkingsrendement voor ruimteverwarming

Voor warmtepompen die onder de Ecodesignverordening (EU) n° 813/2013 vallen, wordt het bepaald op basis van een seizoensrendement (SGUEinst), een seizoensenergiefactor van de hulpapparaten (SAEFheat) en het nominale vermogen van het toestel.

Voor warmtepompen die niet onder de voornoemde verordening vallen, voorziet de EPB-methode geen rekenmethode. Een gassorptiewarmtepomp kan dan wel ingerekend worden via het principe van . Het toestel moet daarvoor over een ATG-E beschikken, zodat het opwekkingsrendement via het principe van gelijkwaardigheid kan ingevoerd worden. Indien er geen ATG-E beschikbaar is, kunt u de ingave van de gassorptiewarmtepomp enkel via een waarde bij ontstentenis doen.

De waarde bij ontstentenis voor het opwekkingsrendement van gassorptiewarmtepompen hangt af van het type:

  • 0,5 voor lucht/lucht-warmtepompen
  • 0,8 voor alle andere types gassorptiewarmtepomp.

Opwekkingsrendement op basis van Ecodesigngegevens

De rekenmethode voor het opwekkingsrendement is geldig voor gassorptiewarmtepompen die onder de Europese verordening n° 813/2013 vallen. Het opwekkingsrendement wordt als volgt bepaald:

waarbij:

  • Pnom het nominale vermogen van de warmtepomp is
  • fp,gas en fp, elec de conventionele omrekenfactor naar primaire energie van aardgas en elektriciteit zijn, zoals vastgelegd in de regelgeving
  • Ppumps het elektrisch vermogen van een pomp voor warmtetoevoer naar de verdamper is
  • SAEFheat de seizoensenergiefactor van de hulpapparaten in verwarmingsmodus is. Die wordt bepaald op basis van de seizoensgebonden energie-efficiëntie voor ruimteverwarming ηs en de SGUEinst
  • SGUEinst het seizoensrendement in verwarmingsmodus van de gassorptiewarmtepomp is, rekening houdend met de invloed van de installatie. Die wordt bepaald door correctiefactoren toe te passen op het seizoensrendement in verwarmingsmodus SGUEheat. De correctiefactoren zijn gelijkaardig zoals ze toegepast worden bij elektrische warmtepompen. De SGUEheat kunt u opvragen bij de fabrikant of vereenvoudigd bepalen via de software.