Gedaan met laden. U bevindt zich op: Specifieke toepassingen van warmtepompen (huidig) Types van warmtepompen

Specifieke toepassingen van warmtepompen (huidig)

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2021 Bekijk tijdslijn

Op deze pagina vindt u meer toelichting bij enkele specifieke toepassingen van warmtepompen.

Warmtepompboiler

Warmtepompboiler is een term voor een warmtepomp die uitsluitend warm tapwater opwekt. Het werkingsprincipe van een warmtepompboiler is hetzelfde als van een klassieke warmtepomp. In de EPB-rekenmethode wordt geen onderscheid gemaakt tussen de beide toestellen: de invoer in de software en rekenmethode is dezelfde als voor een klassieke warmtepomp.

Boosterwarmtepomp voor sanitair warm water

Om de toevoertemperatuur van een gedeelde, centrale warmtepomp te drukken, kunnen er per wooneenheid boosterwarmtepompen voorzien worden. De boosterwarmtepomp onttrekt warmte uit het gedeeld systeem voor de opwekking van sanitair warm water. Er zijn twee configuraties mogelijk:

  • De uitlaat van de centrale opwekker is verbonden met de inlaat van de warmtepomp (condensor): de warmtepomp warmt het water uit het gedeelde systeem bij tot de gewenste temperatuur. Deze configuratie geeft u in als een serieschakeling.
  • Het gedeelde systeem wordt gebruikt als warmtebron voor de warmtepomp (verdamper): deze configuratie valt niet onder een serieschakeling en is niet voorzien in de standaard rekenmethode. In dit geval gebruikt u de pragmatische oplossing voor boosterwarmtepompen, zoals hieronder uitgelegd. De manier van invoeren hangt af van de combinatie aan opwekkers.

Boosterwarmtepomp(en) in combinatie met een warmtepomp (al dan niet gedeeld) als centrale opwekker

Voor ruimteverwarming: voer de centrale warmtepomp in als opwekker. Als deze warmtepomp meerdere eenheden bedient, koppelt u deze aan een gedeeld systeem voor ruimteverwarming.

Voor bouwaanvragen ouder dan 2019 werkt de EPB-software niet met het nieuwe menu ‘systemen’. Bij een individuele opwekker maakt u in dat geval geen verdeelsysteem aan.

Voor sanitair warm water:

  • Als opwekker geeft u enkel de boosterwarmtepomp in. Hierbij is het niet mogelijk om de hogere brontemperatuur geleverd door de centrale warmtepomp in te geven. U verwaarloost dus het effect van de centrale warmtepomp voor sanitair warm water.
  • Als de boosterwarmtepomp een extra weerstand bevat, moet u deze weerstand ook invoeren als lokale, niet preferente opwekker.
  • U geeft de leidingen waaraan de boosterwarmtepomp warmte onttrekt niet in voor sanitair warm water. Voor de lengte van de tapleidingen, neemt u de lengte gerekend vanaf de boosterwarmtepomp.

Voor projecten aangevraagd voor 1 januari 2016 duidt u voor de van de centrale pomp aan dat deze werkt voor ruimteverwarming en warm tapwater. Voor projecten aangevraagd vanaf 1 januari 2016 duidt u dit niet aan.

De bovenstaande aanpak geldt voor de klassieke toepassing waar de boosterwarmtepomp alleen werkt voor sanitair warm water. Als de booster ook warmte levert voor ruimteverwarming, contacteert u het best het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) (zie ook verder).

Boosterwarmtepomp(en) in combinatie met een ketel (al dan niet gedeeld) als centrale opwekker

Bij deze combinatie is de aanpak dezelfde voor sanitair warm water als voor ruimteverwarming, namelijk:

  • voer de ketel in de EPB-software in als opwekker voor ruimteverwarming en voor sanitair warm water
  • voer de of in (als die voorkomt)
  • de boosterwarmtepomp verwaarloost u: die geeft u niet in.

Boosterwarmtepomp voor sanitair warm water en ruimteverwarming

Wanneer de booster zowel bijverwarming voor sanitair warm water als ruimteverwarming voorziet, geeft u voor ruimteverwarming dezelfde opwekker in als voor sanitair warm water, zoals bepaald in voorgaand punt.

Andere combinaties/situaties

Andere combinaties zijn doorgaans een ander type centrale opwekker en/of andere naverwarmer (booster). De aanpak voor deze combinaties is per geval te bekijken. Neem contact op met het VEKA(opent in nieuw venster) om na te gaan hoe u de situatie moet inrekenen.