Samenstelling van het energieprestatiedossiernummer

Als de stedenbouwkundige vergunning of melding niet digitaal werd ingediend, maar op papier, dan is het energieprestatiedossiernummer als volgt samengesteld:

NIS-code

indien de gemeente de vergunningverlenende overheid is:

koppel
teken
-

G

koppel
teken
-

dossiernummer van de gemeente of vergunningenregisternummer

indien RO-Vlaanderen de vergunningverlenende overheid is:

koppel
teken
-

A

koppel
teken
-

dossiernummer van
RO-Vlaanderen

Voorbeeld: 26879-G-2014/057

De NIS-code verwijst naar de hoofdgemeente waar het bouwproject gelegen is en bestaat uit 5 cijfers.