Gedaan met laden. U bevindt zich op: Bouwaanvraag via het Omgevingsloket Het energieprestatiedossiernummer

Bouwaanvraag via het Omgevingsloket

Geldig voor alle bouwaanvragen

Het energieprestatiedossiernummer heeft een vaste samenstelling.

Samenstelling van het energieprestatiedossiernummer

Sinds 1 januari 2018 moet verplicht het Omgevingsloket(opent in nieuw venster) gebruikt worden voor het aanvragen van een bouwaanvraag of het indienen van een melding. Ook het afleveren van vergunningen gebeurt via het Omgevingsloket.

Het EPB-dossiernummer van een via het omgevingsloket verschilt van een aanvraag of melding op papier of via de digitale bouwaanvraag.

Voor een vergunning of melding via het Omgevingsloket bevat het EPB-dossiernummer de letters OMV (van omgevingsvergunning). In de meeste gevallen vindt u het EPB-dossiernummer in de terug. Indien niet, dan is het belangrijk dat u het correct samenstelt. Het EPB-dossiernummer koppelt immers de vergunning, de startverklaring en de EPB-aangifte.

Voor een vergunning of melding via het Omgevingsloket bevat het EPB-dossiernummer de letters ‘OMV’ (van omgevingsvergunning). De ‘OMV-referentie’ is de unieke sleutel om een vergunning of melding te identificeren. Deze is uniek in de tijd en over heel Vlaanderen.

NIS-code (externe link) van de vergunningsverlenende overheid (hoofdgemeente, provincie of Vlaams gewest)

koppel
teken
-

G

of

A

koppel
teken
-

OMV

een
liggend
streepje
(underscore)
_

het referentienummer ‘OMV’

Voorbeeld: 24062-G-OMV_2017009918.

Het ‘referentienummer OMV’ is in bovenstaand voorbeeld ‘2017009918’. Het staat vermeld op de schermen van het Omgevingsloket(opent in nieuw venster) (zie onderstaande afbeeldingen) of op de vergunnning/melding. Bij twijfel contacteert u best de vergunningsverlenende overheid om te informeren naar dit nummer.

Het verschil met het ‘oude’ energieprestatiedossiernummer zit vooral in de NIS-code. Vroeger werd de NIS-code genomen van de hoofdgemeente van de plaats waar het gebouw zich bevindt. Voor dossiers die via het Omgevingsloket zijn ingediend, is dit de NIS-code van de vergunningsverlenende overheid.

Bijvoorbeeld: als het gaat om een vergunning, die verleend is door een gemeente, dan wordt de NIS-code van de gemeente gebruikt. Als het gaat om een vergunning verleend door het Vlaamse Gewest of door een provincie, wordt de NIS-code van het Vlaamse Gewest of van de provincie gebruikt.

In de EPB-software 3G moet u het correcte EPB-dossiernummer invullen. Voor dossiers waarvan de vergunningsverlenende overheid een provincie of het Vlaamse Gewest (met code A) is, moet u de NIS-code van deze overheden ingeven.