Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dossierfase invoeren Werken met de energieprestatiedatabank

Dossierfase invoeren

Geldig voor alle bouwaanvragen

Een verslaggever kan voor elk EPB-dossier een dossierfase invullen. Dat kan helpen om de stand van zaken van de verschillende dossiers beter op te volgen.

Voor een beter overzicht

Een dossierfase invullen is niet verplicht, maar kan u helpen om een beter overzicht te krijgen van de fase waarin uw dossiers zich bevinden: u kunt een overzicht krijgen van lopende dossiers, kunt geblokkeerde dossiers beter opvolgen, …

De volgende fasen zijn mogelijk:

Onbekend

De dossierfase is onbekend. Alle dossiers die aangemaakt zijn vóór 29 juni 2020 hebben automatisch deze status.

Lopend

Van zodra u een startverklaring of aangifte indient voor een dossier, zal de status wijzigen naar ‘lopend’.

Afgewerkt

Alle nodige startverklaringen en EPB-aangiften zijn ingediend.

EPB niet van toepassing

Het dossier is niet EPB-plichtig volgens de verslaggever.

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) zal op geregelde tijdstippen de dossiers bekijken die deze fase hebben gekregen. Als het VEKA acht dat deze fase correct is, zal zij de status van het dossier in haar interne databank op ‘niet EPB-plichtig’ zetten.

Geblokkeerd

U kunt voor een dossier met deze dossierfase geen EPB-aangifte indienen, bijvoorbeeld omdat u niet voldoende stavingsstukken ontvangt, of omdat u niet mag indienen van de aangifteplichtige.

Het VEKA kan op basis van deze fase een handhaving opstarten voor het indienen van de EPB-aangifte, gericht op de aangifteplichtige. Als een verslaggever een groot aantal geblokkeerde dossiers heeft staan, zal het VEKA de handhaving spreiden, om te zorgen voor een minimale en gespreide werklast voor de verslaggever.

Werkwijze

  • Bij het venster ‘mijn EPB-dossiers’ kunt u zoeken op de huidige en de vorige dossierfase
  • In het overzicht van de dossiers onderaan kunt u in de laatste 2 kolommen de dossierfase bekijken en aanpassen door op de knop te drukken.
  • Bij het wijzigen van de dossierfase kunt u ook een reden van wijziging meegeven. Voor de dossierfasen ‘geblokkeerd’ en ‘EPB niet van toepassing’ is het verplicht om een reden op te geven.