Inschrijven voor een vorming

Om u in te schrijven voor een erkende vorming richt u zich tot de vormingsinstelling. U vindt hun contactgegevens in de vormingstabel.

De kostprijs van een vorming, bepaalt de vormingsinstelling.

De energieprestatiedatabank volgt de gevolgde uren op

Voldoet u aan de erkenningsvoorwaarden?

Via het menu ‘registratie > tonen’ krijgt u een samenvatting van uw persoonlijke status voor de 5 erkenningsvoorwaarden.

Overzicht van uw gevolgde uren permanente vorming


Eenmaal de vormingsinstelling uw deelname heeft doorgegeven aan het VEKA, zult u de vormingen die u volgde, zien verschijnen in uw status op de energieprestatiedatabank.

Hier vindt u een overzicht van uw gevolgde uren vorming met vrije inhoud en met verplichte inhoud, per kalenderjaar.

Als u naast de erkenningsvoorwaarde ‘permanente vorming’ op het brilletje klikt, krijgt u per kalenderjaar een detailoverzicht van uw gevolgde vormingen. Zowel voor de vorming met vrije inhoud als met verplichte inhoud ziet u:
• op welke locatie en tijdstip u deelnam
• de uren die hiervoor in aanmerking komen.

Het aantal uur dat erkend is, stemt niet altijd overeen met de totale duur van de vorming. Pauzes en niet-EPB-gerelateerde inhoud tellen niet mee.

Kleurbalk toont uw status


Er is een aparte balk voor het vrije deel en voor het verplichte deel.

  • Groen: u volgde het nodige aantal uren.
  • Oranje: u volgde slechts een deel van het nodige aantal te volgen uren. U moet nog bijkomende vorming volgen.
  • Rood: u volgde nog geen enkele vorming.

Herinneringsmail


Op 3 november stuurt de energieprestatiedatabank u een e-mail met uw persoonlijke stand van zaken op het vlak van permanente vorming.

Wanneer u voldaan hebt aan zowel de vorming met verplichte inhoud als die met vrije inhoud, ontvangt u voor het lopende jaar, eenmalig, een bevestigingsmail.

Mogelijk probleem

Het is mogelijk dat u op de niet meteen een correct overzicht krijgt van het aantal uren vorming die u volgde.

De reden kan zijn dat de vormingsinstelling uw deelname niet tijdig heeft doorgegeven. Merkt u na enkele weken nog dat uw overzicht met de gevolgde uren niet volledig is, dan stuurt u best een e-mail naar de instelling waarbij u zich inschreef voor de vorming. Vermeld in deze e-mail uw rijksregisternummer en de datum en locatie van de gevolgde vorming.