Gedaan met laden. U bevindt zich op: De EPB-aangifte vermeldt een foutieve referentiecode van het kwaliteitskader Veelgemaakte fouten

De EPB-aangifte vermeldt een foutieve referentiecode van het kwaliteitskader

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016
Enkel geldig voor aangiftes vanaf 01.07.2017

Samenstelling referentiecode

De correcte code van het VPV bevat 20 karakters en is uniek per EPB-eenheid.

Verwar die code niet met de ‘dossiercode van het kwaliteitskader’ voor het intern beheer van de aanvragen. Die bestaat uit 8 tekens.

Let op bij het overnemen van de code: een spatie wordt ook als een karakter/teken beschouwd.

Gevolgen van een foutieve code

Als de een foutieve referentiecode invoert in de EPB-software, kan het bijhorende ventilatieprestatieverslag (VPV) niet geraadpleegd worden. In dat geval lijkt het alsof er geen VPV is opgemaakt.

De EPB-verslaggever besteedt dus best aandacht aan het vermelden van de juiste code in de EPB-aangifte. Bij een controle door het VEKA zal geëist worden om een nieuwe aangifte in te dienen met de correcte code.

Tip: als gegevens van het VPV via een xml worden ingelezen in de EPB-software, vermindert de kans op een foutieve overname van de codes.

Ook elk appartement heeft een eigen referentiecode. Het is niet toegestaan om alle appartementen van hetzelfde blok te rapporteren met eenzelfde referentiecode.