Gedaan met laden. U bevindt zich op: Er is een VPV, maar in de EPB-aangifte zijn gegevens uit het VPV aangepast Veelgemaakte fouten

Er is een VPV, maar in de EPB-aangifte zijn gegevens uit het VPV aangepast

Geldig voor bouwaanvragen vanaf 01.01.2016
Enkel geldig voor aangiftes vanaf 01-07-2017

Situatie

Het VEKA stelt vast dat in de EPB-aangifte soms gegevens uit het ventilatieprestatieverslag zijn aangepast. Dat kan enkel onder strikte voorwaarden.

Werkwijze

In de EPB-software (dus voor de EPB-aangifte) moet de EPB-verslaggever aanduiden of hij gegevens uit het ventilatieprestatieverlag (VPV) heeft gewijzigd:

  • als de aanduidt dat hij ‘geen wijzigingen’ deed, moet hij alle waarden uit het VPV overnemen in de EPB-aangifte of de xml-file opladen (als die door het kwaliteitskader ter beschikking wordt gesteld).
  • als volgens de EPB-verslaggever het VPV een fout bevat, dan mag de hij die waarde handmatig aanpassen mits hij de wijziging kan staven (bijvoorbeeld aan de hand van foto’s, plannen …).
    Voorbeelden:
    • de sectie van de van de open keuken is in realiteit groter dan de opening die vermeld staat in het VPV,
    • er blijkt een fout merk en type of een foute lengte van de RTO’s vermeld te zijn in het VPV.

De EPB-verslaggever mag de waarden van de gemeten debieten door de ventilatieverslaggever niet zelf aanpassen, ook niet op basis van een inregelverslag dat uitgevoerd is na het opmaken van het meetrapport bij het VPV.

Enkel op basis van een nieuw gevalideerd VPV, mag de EPB-verslaggever de ‘aangepaste’ gemeten debieten rapporteren in de EPB-aangifte. Als men de gemeten debieten wil aanpassen (bijvoorbeeld na een nieuwe inregeling van het systeem), is het mogelijk om een nieuwe meting in te plannen (via aanmelding bij het kwaliteitskader) en een nieuw VPV op te maken.

Het aanpassen van gemeten debieten is enkel toegestaan voor zover de EPB-aangifte nog niet is ingediend. Eenmaal de EPB-aangifte is ingediend, is ze definitief. Een nieuwe meting en VPV zijn geen reden om een aan te vragen of in te dienen.