Enkel geldig voor aangiftes vanaf 01.07.2017

Situatie

Het is mogelijk dat een meting is uitgevoerd en dat een ventilatieprestatieverslag (VPV) is aangevraagd bij de kwaliteitsorganisatie, maar dat de kwaliteitsorganisatie nog geen betaling heeft ontvangen voor het afleveren van een gevalideerd VPV.

De kwaliteitsorganisatie levert dan een voorlopig verslag af, waarin de referentiecode van het kwaliteitskader (doorgaans 20 karakters) ontbreekt.

Gevolg

Als het VPV nog niet is afgeleverd, omdat de administratieve procedure voor het verstrekken van de verklaring nog niet is afgerond, moet de de en de uitvoerder van de meting op de hoogte brengen van het ontbreken van het gevalideerde VPV.

Zolang het VPV niet gevalideerd is, mag de EPB-verslaggever de waarden uit het voorlopige verslag niet overnemen in de EPB-aangifte. Hij moet rapporteren alsof er geen VPV beschikbaar is.

Het VPV bevat naast de referentiecode van het kwaliteitskader ook een dossiercode (8 karakters) van het kwaliteitskader voor het intern beheer van de aanvragen. Dat is niet de code van het VPV en wordt dus niet ingevuld in de EPB-aangifte. Die code is enkel voor intern gebruik en voor communicatie over het dossier met het kwaliteitskader.