Back to overview

Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het verbinden van kwetsbare natuur

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten inzetten in afgebakende gebieden waar landbouwactiviteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Dit advies geeft aan hoe en o.b.v. welke criteria beheergebieden kunnen afgebakend worden voor de doelstelling ‘verbinden van kwetsbare, waardevolle natuur’. We bekijken welke habitats gevoelig zijn voor versnippering en klimaatverandering en wat de minimumvoorwaarden voor verbinden zijn. Ten slotte geven we tips inzake beheer en monitoring.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@book{a00977fa-df01-488c-bcaa-b4d2819df9b6, title = "Advies over de afbakening van gebieden voor beheerovereenkomsten voor het verbinden van kwetsbare natuur", author = "Myriam Dumortier and Peter Van Gossum and Luc De Keersmaeker and Frank Huysentruyt and Toon Spanhove and Kris Vandekerkhove", year = "2021", doi = "", language = "Dutch", series = "", publisher = "", number = "", address = "België", }