Back to overview

Advies over de samenstelling en herkomst van instandhoudingsmengsels voor het behoud van de natuurlijke omgeving

Recent ontvingen diverse entiteiten van de Vlaamse overheid een aanvraag van een bedrijf om zaaizaadmengsels in de handel te mogen brengen. Het gaat over zogenaamde ‘instandhoudingsmengsels’ zoals gedefinieerd in het ministerieel besluit (MB) van 20/10/2011. Uit het MB valt af te leiden dat het INBO bevoegd is voor het aanduiden van brongebieden waar de zaden geoogst kunnen worden, alsook voor het vaststellen van de regio van oorsprong. In dit advies geven we duiding bij het MB en we formuleren overwegingen bij de toepasbaarheid ervan. We stellen alternatieven voor habitatherstel voor. Daarnaast geven we aan hoe geschikte herkomstregio’s vastgesteld kunnen worden en welke soorten eventueel in aanmerking komen om hun uitbreiding en herstel te stimuleren via instandhoudingsmengsels.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{139b8372-634c-480e-ac9a-0f0fb6bdcb62,
title = "Advies over de samenstelling en herkomst van instandhoudingsmengsels voor het behoud van de natuurlijke omgeving",
abstract = "Recent ontvingen diverse entiteiten van de Vlaamse overheid een aanvraag van een bedrijf om zaaizaadmengsels in de handel te mogen brengen. Het gaat over zogenaamde ‘instandhoudingsmengsels’ zoals gedefinieerd in het ministerieel besluit (MB) van 20/10/2011. Uit het MB valt af te leiden dat het INBO bevoegd is voor het aanduiden van brongebieden waar de zaden geoogst kunnen worden, alsook voor het vaststellen van de regio van oorsprong. In dit advies geven we duiding bij het MB en we formuleren overwegingen bij de toepasbaarheid ervan. We stellen alternatieven voor habitatherstel voor. Daarnaast geven we aan hoe geschikte herkomstregio’s vastgesteld kunnen worden en welke soorten eventueel in aanmerking komen om hun uitbreiding en herstel te stimuleren via instandhoudingsmengsels.",
author = "Jeroen Vanden Borre and Hannes Wilms and Lieve Vriens and An Vanden Broeck and Johannes Jansen and Patrik Oosterlynck and Rémar Erens",
year = "2023",
month = oct,
day = "18",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}