Back to overview

Advies over het beheer van boksdoorn (Lycium barbarum) in de duinen tussen Raversijde en Mariakerke (Oostende)

In het Habitatrichtlijngebied tussen Raversijde en Mariakerke wil de Vlaamse overheid Europees beschermde duinvegetaties herstellen. In dit gebied is echter ook boksdoorn overvloedig aanwezig. Deze uitheemse struiksoort werd in de jaren '70 aangeplant om de duinen te fixeren. Met de huidige oppervlaktes boksdoorn kunnen de instandhoudingsdoelen voor de duinvegetaties niet gehaald worden. In het kader van het LIFE-project DUNIAS wil men boksdoorn verwijderen uit dit gebied. Deze zone is echter ook beschermd als cultuurhistorisch erfgoed. Conform het beschermingsbesluit uit 1979 is “het vernielen of binnendringen van boksdoornstruwelen” niet toegestaan. In dit advies onderzoekt het INBO of en in welke mate herstel van de duinvegetaties en het behoud van boksdoorn te combineren zijn.

Details

Type Advices of the Research Institute for Nature and Forest
Category Research
Language Dutch
Bibtex

@misc{cdaf6e6a-dda1-4e2f-a03a-c5bae259c4e2,
title = "Advies over het beheer van boksdoorn (Lycium barbarum) in de duinen tussen Raversijde en Mariakerke (Oostende)",
abstract = "In het Habitatrichtlijngebied tussen Raversijde en Mariakerke wil de Vlaamse overheid Europees beschermde duinvegetaties herstellen. In dit gebied is echter ook boksdoorn overvloedig aanwezig. Deze uitheemse struiksoort werd in de jaren '70 aangeplant om de duinen te fixeren. Met de huidige oppervlaktes boksdoorn kunnen de instandhoudingsdoelen voor de duinvegetaties niet gehaald worden. In het kader van het LIFE-project DUNIAS wil men boksdoorn verwijderen uit dit gebied. Deze zone is echter ook beschermd als cultuurhistorisch erfgoed. Conform het beschermingsbesluit uit 1979 is “het vernielen of binnendringen van boksdoornstruwelen” niet toegestaan. In dit advies onderzoekt het INBO of en in welke mate herstel van de duinvegetaties en het behoud van boksdoorn te combineren zijn.",
author = "Sam Provoost and Bram D'hondt",
year = "2024",
month = apr,
day = "02",
doi = "",
language = "English",
publisher = "Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek",
address = "Belgium,
type = "Other"
}