Research & results

WATINA

WATINA


WATINA staat voor “WATer In NAtuur” en is een databank voor hydrologische monitoring in natuurgebieden. In deze online databank kunnen gegevens over waterstanden en de chemische samenstelling van water / grondwater in natuurgebieden ingevoerd en opgevraagd worden.

>> Naar WATINA