Onderzoek & resultaten

WATINA

WATINA


WATINA staat voor “WATer In NAtuur” en is een databank voor hydrologische monitoring in natuurgebieden. In deze online databank kunnen gegevens over waterstanden en de chemische samenstelling van water / grondwater in natuurgebieden ingevoerd en opgevraagd worden.De Watina gegevens zijn eveneens te consulteren via Databank Ondergrond Vlaanderen (DOV) (zie grondwatermeetnetten). De toegang tot de data verloopt via de kaartlaag Grondwatermeetnetten in de DOV-verkenner.

>> Naar WATINA