Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstverlening missie, visie en strategie Organisatie

Dienstverlening missie, visie en strategie

Heeft je organisatie een duidelijke en actuele missie en visie die als kader kan gebruikt worden om strategische doelstelling af te toetsen? Op deze webpagina vind je alle info hierover.

Voor wie?

 • Je bent HR-verantwoordelijke, leidinggevende, stafmedewerker, projectleider of beleidsmedewerker bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je bent binnen je departement of agentschap mee verantwoordelijk voor organisatieontwikkeling en zoekt ondersteuning op vlak van missie, visie en strategie.

Ondersteuning bij het formuleren van missie, visie en strategie

Zijn er strategische en operationele doelstellingen geformuleerd? Heb je afspraken gemaakt hoe je organisatie de resultaten gaat meten en opvolgen?

 • Stap 1

  Wat?
  Ondersteuning door een externe partner.

  Hoe aanvragen?
  Lees op de webpagina van het raamcontract ‘consultancy in strategisch management’(opent in nieuw venster) hoe je dit doet. Je vindt er ook meer informatie over de inhoud van het raamcontract, leverancier, kostprijs, doelgroep, contactgegevens, …

 • Stap 2

  Wat?
  Een stappenplan met informatie en documenten waarmee je zelf aan de slag kunt.

  Hoe ga je aan de slag?
  Ga naar het stappenplan strategie formuleren.

Ondersteuning bij het nemen van gedragen en duurzame beslissingen

Wil je betere beslissingen nemen die breed gedragen worden? Verkies je een participatieve manier om dit te bereiken? Wens je advies over welke werkvorm je best inzet om je doelstelling te bereiken?

Ondersteuning bij belanghebbendenmanagement

Wie zijn de belanghebbenden bij je project? Waarom wens je hen te betrekken? Hoe pak je dit best aan?

Belang van missie, visie en strategie

Een duidelijke missie motiveert, zorgt voor focus en verbindt medewerkers in je organisatie. Het biedt een duidelijk antwoord op vragen zoals: Waarom doen we wat we doen? Wat drijft ons? Waar geloven we in? Hoe willen we het verschil maken voor onze klant, de burger? Welke dienstverlening gaan we nu en in de toekomst aanbieden? Wie zijn onze belanghebbenden en hoe geven we hen een stem?