Gedaan met laden. U bevindt zich op: De basis: informeren Participatie

De basis: informeren

De overheid is verplicht om burgers te informeren. En burgers hebben het recht om bestuursdocumenten bij de overheid in te kijken. Dat heet openbaarheid van bestuur. Participatie start bij informeren, bijvoorbeeld met een nieuwsbrief.

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur betekent dat:

  • De overheid burgers, bedrijven en organisaties helder en voldoende informeert over beleid, regelgeving en dienstverlening.
  • Burgers het recht hebben om bestuursdocumenten bij de overheid in te kijken, er een kopie van te ontvangen en er uitleg over te krijgen.

Lees meer over:

Participatie start bij informeren

Informeren is de laagste trap van de participatieladder: de overheid stuurt immers. Toch is informeren essentieel om een stapje verder te gaan in participatie. Burgers, bedrijven en organisaties informeren kan op heel wat manieren.

Nieuwsbrieven en sociale media

Je kunt informatie geven met een nieuwsbrief. Heel wat overheidsdiensten hebben een nieuwsbrief om hun doelgroepen regelmatig nieuws te sturen. Op Huisstijl en merkbeleid vind je sjablonen voor nieuwsbrieven. Aan jou om die te vullen met boeiende en heerlijk heldere informatie.

Via sociale media kun je veel mensen bereiken. Je kunt je berichten ook laten verspreiden via de socialemediakanalen van de Vlaamse overheid.

1700

1700 is het gratis informatienummer van de Vlaamse overheid. Het is voor burgers, organisaties en bedrijven het eerste aanspreekpunt voor vragen over de Vlaamse overheid. Het contactcenter 1700 helpt overheidsdiensten om burgers te informeren en biedt digitale ondersteuning. Vlaamse overheidsdiensten kunnen het contactcenter ook inzetten om vragen via hun eigen infolijn of contactkanalen te beantwoorden.

Meer informatie

Meer informatie over communicatiekanalen en instrumenten voor goede communicatie.