Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorstel of melding Participatie

Voorstel of melding

Burgers, bedrijven en organisaties kunnen de overheid feedback geven over het beleid of vragen om dat beleid te wijzigen. Ze kunnen er ook een klacht over indienen. Elke burger heeft het recht om beleidsvoorstellen in te dienen.

Wanneer wetgeving of beleid in de praktijk worden toegepast, botsen mensen soms op dingen die nog beter kunnen. Geef hun de kans om suggesties, of eventueel negatieve ervaringen, snel en makkelijk door te geven.

Bij de Vlaamse overheid kunnen burgers, bedrijven en organisaties op verschillende manieren feedback geven.

Deze vorm van participatie staat laag op de participatieladder, want de overheid stuurt.

Verzoekschrift bij het Vlaams Parlement

Burgers kunnen met een verzoekschrift of petitie het Vlaams Parlement vragen om beleid of een decreet te wijzigen. Dit ‘petitierecht’ is een vorm van rechtstreekse democratie.

Dien een verzoekschrift in bij het Vlaams Parlement(opent in nieuw venster).

Melding bij 1700 of een meldpunt

Er bestaan al heel wat meldpunten om bijvoorbeeld een gevaarlijke situatie of een onheuse behandeling door een dienst van de Vlaamse overheid te melden. Denk aan de Woonzorglijn(opent in nieuw venster) of het Meldpunt Wegen(opent in nieuw venster). Plannen om zelf zo’n meldpunt op te starten? Steek eerst je licht op bij 1700. Het contactcenter 1700 kan je daarbij ondersteunen.

Klacht over het beleid 

Burgers die ontevreden zijn over het beleid kunnen een beleidsklacht indienen.

Ze kunnen bij de bevoegde Vlaamse minister een klacht uiten over het gevoerde beleid. Of ze kunnen een verzoekschrift indienen bij het Vlaamse parlement.

Klacht over de dienstverlening  

Burgers die ontevreden zijn over de dienstverlening van de Vlaamse overheid kunnen de klachtenprocedure bij de Vlaamse overheid volgen.

Voorstel aan de Vlaamse Regering of administratie

Iedere burger heeft het recht om een eigen beleidsvoorstel in te dienen bij de Vlaamse overheid. Dat kan via een overheidsinstantie of het centrale contactpunt. Het voorstel moet over Vlaams beleid of Vlaamse wetgeving gaan, en moet gegrond en redelijk zijn.

Ook bij andere overheden kunnen burgers verzoekschriften of beleidsvoorstellen indienen: