Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid ((opent in nieuw venster)).
  • Heb je een beroepsinlevingsovereenkomst (BIO) of ben je tewerkgesteld via een (gespecialiseerde) individuele beroepsopleiding (GIBO of IBO), dan heb je geen recht op vakantiegeld en een eindejaarstoelage.

Berekening en uitbetaling

Je krijgt een eindejaarstoelage als je in het huidig jaar hebt gewerkt tijdens de periode van 1 januari tot 30 september. Je eindejaarstoelage bedraagt een percentage van je bruto maandsalaris van de maand november (zie tabel onderaan). Dit bedrag wordt verhoogd met je haard- of standplaatstoelage en de salarisbonus (zowel de gewone bonus als de bonus voor personeelsleden met een handicap of chronische ziekte), als je hierop recht hebt.

De eindejaarstoelage wordt jaarlijks uitbetaald, in de loop van de maand december.

rang

eindejaarstoelage

A2 en hoger

64,71 procent

A1, B2, B3, C2, C3

71,47 procent

B1, C1, D2, D3

77,68 procent

D1

84,12 procent

    Hoe aanvragen?

    Je ontvangt je eindejaarstoelage automatisch. Je hoeft dus niets te doen.