Voor wie?

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze toelage hangt af van het aantal uren gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk per maand en wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

aantal uren gevaarlijk, ongezond of hinderlijk werk per maand

toelage

minder dan 7 uur

1,10 euro per uur

van 7 tot 25 uur

1,20 euro per uur

meer dan 25 uur

1,25 euro per uur

Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer. Deze vergoeding is immers gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren.

Hoe aanvragen?