Gedaan met laden. U bevindt zich op: Rechten en plichten van kabinetsmedewerkers Informatie voor kabinetsmedewerkers

Rechten en plichten van kabinetsmedewerkers

Elke minister heeft een kabinet met persoonlijke medewerkers die de minister ondersteunen op inhoudelijk en praktisch vlak. De kabinetsmedewerkers zijn geen ambtenaren, maar ze hebben wel een aantal rechten en plichten. Een overzicht.

Informatiedocument

De bevoegde minister staat aan het hoofd van het kabinet en informeert de kabinetsmedewerkers over hun rechten en plichten. Die staan in een informatiedocument, dat de kabinetssecretaris bezorgt aan de kabinetsmedewerkers. Elk kabinet stelt zijn eigen informatiedocument op. Het informatiedocument is vergelijkbaar met een arbeidsreglement.

Het eerste aanspreekpunt voor de kabinetsmedewerkers is de kabinetssecretaris. Die staat in contact met het team Administratief Beheer Kabinetten.

Personeelszaken

Op het vlak van verloning en welzijn geldt voor kabinetsmedewerkers in veel gevallen de algemene regelgeving van de Vlaamse overheid.

Op andere vlakken wijkt de regeling voor kabinetsmedewerkers af van de algemene regelgeving. Die uitzonderingen staan beschreven in het besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van de kabinetten, en een omzendbrief over de organisatie van de kabinetten.

Het besluit van de Vlaamse Regering over de organisatie van de kabinetten(opent in nieuw venster) bevat regelgeving over onder andere:

 • bevoegdheden
 • samenstelling van de kabinetten
 • werking
 • interne werking
 • financieel statuut

De omzendbrief over de organisatie van de kabinetten(Word bestand opent in nieuw venster) bevat informatie over onder andere:

 • personeelsleden en samenstelling van de kabinetten
 • detachering
 • tijdelijke ondersteuning van uittredende ministers
 • verloning van kabinetspersoneel
 • financiële, logistieke en fiscale aspecten
 • interne controle
 • personele aspecten
 • ontslagregeling

Deontologische code

Voor de kabinetsmedewerkers geldt een aparte deontologische code. De algemene deontologische code voor Vlaams overheidspersoneel is niet van toepassing voor kabinetsmedewerkers.

Personeelsleden van de kabinetten kunnen door hun specifieke rol beslissingen voorbereiden of beïnvloeden, middelen inzetten of advies verlenen. Op die manier oefenen ze invloed uit op het welzijn en de rechtspositie van leden uit de samenleving.

De deontologische code voor kabinetspersoneel geeft een kader waarmee personeelsleden van een kabinet hun specifieke rol op een correcte en integere manier kunnen opnemen. Hun handelingen moeten rechtszekerheid bieden en ze mogen deze niet arbitrair of uit eigenbelang invullen.

Omzendbrief deontologische code voor het kabinetspersoneel(PDF bestand opent in nieuw venster)

Overheidscommunicatie

De regels rond Vlaamse overheidscommunicatie gelden ook voor ministers en kabinetten.

Bestuurlijke uitgaven

Iemand die een representatieve functie uitoefent, moet daarvoor soms kosten maken. Het is niet altijd evident te beoordelen welke uitgaven hij met gemeenschapsgeld kan betalen en welke uitgaven hij voor eigen rekening moet nemen. De gedragscode bestuurlijke uitgaven biedt een houvast bij die beoordeling. Hij is ook van toepassing op de ministers en hun kabinetten.

Omzendbrief Gedragscode bestuurlijke uitgaven(PDF bestand opent in nieuw venster)

Mandatenlijst en vermogensaangifte

Kabinetsleden moeten een lijst van hun mandaten, ambten en beroepen, en in sommige gevallen ook een vermogensaangifte indienen bij het Rekenhof. Dit is een federale verplichting.

Lees meer: Mandaat- en vermogensaangifte.