Voor wie?

Berekening en uitbetaling

De manier van tussenkomst in de kosten van een internetaansluiting en internetabonnement hangt af van je departement of agentschap en kan op 2 manieren geregeld worden:

  • via het “derde-betalerssysteem”: Je departement of agentschap betaalt rechtstreeks aan de provider (Proximus of Telenet) en rekent je bij de maandelijkse uitbetaling van het salaris een voordeel van alle aard aan van 5 euro, waarop sociale zekerheidsbijdragen worden berekend. De berekening van de bedrijfsvoorheffing op het voordeel gebeurt na afhouding van de sociale zekerheidsbijdragen.
  • via je salaris: maandelijkse betaling van een forfaitaire vergoeding van 20 euro, vrijgesteld van belastingen en sociale zekerheidsbijdragen

Raadpleeg je arbeidsreglement ((opent in nieuw venster)) of contacteer je HR-verantwoordelijke voor alle afspraken. 

Voordeel van alle aard

Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een werkgever toekent aan een personeelslid, bijvoorbeeld een tussenkomst voor internet en het thuis permanent ter beschikking stellen van een 2e laptop/pc of tablet voor privédoeleinden. Voordelen van alle aard worden beschouwd als een beroepsinkomen. Als je dit voordeel ontvangt, zal je dus sociale zekerheidsbijdragen moeten betalen op het bedrag dat overeenkomt met de waarde van het voordeel van alle aard. Op de waarde van het voordeel, verminderd met de sociale zekerheidsbijdragen wordt de bedrijfsvoorheffing berekend.

Lees meer over het invullen van voordelen van alle aard op je belastingaangifte.

Hoe erewoordverklaring indienen?

Erewoordverklaring indienen om afstand te nemen van het voordeel van alle aard voor internet en/of computer: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Informatie voor HR-verantwoordelijken

Sta je als HR-verantwoordelijke in voor de verzameling van de erewoordverklaringen binnen je departement of agentschap? Dan bezorg je deze verklaringen voor 15 januari aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag. In de rapportenshop vind je een overzicht wie binnen je departement of agentschap van dit voordeel van alle aard geniet (zie onder).