Gedaan met laden. U bevindt zich op: Met de fiets naar het werk Woon-werkverkeer personeel Vlaamse overheid

Met de fiets naar het werk

Kom je met de (elektrische) fiets, speedpedelec of bedrijfsfiets naar het werk? Doe je dat regelmatig of maar af en toe? En fiets je het volledige traject of slechts een deel ervan? Op deze webpagina lees je meer over het type fietsgebruiker, de fietsvergoeding en het traject.

Voor wie?

Welk type fietsgebruiker ben jij?

Je fietsgebruik bepaalt hoe je je fietsvergoeding aanvraagt en of je die kunt combineren met een abonnement of andere vervoersformule voor woon-werkverkeer. Dat wordt maandelijks bepaald en kan dus wijzigen tijdens het jaar. Er zijn twee types:

  • permanente fietsgebruiker: je gebruikt de (elektrische) fiets of speedpedelec ten minste 80% van het aantal werkdagen dat je naar je vaste tewerkstellingsplaats gaat.
  • occasionele fietsgebruiker: je gebruikt de (elektrische) fiets of speedpedelec minder dan 80% van het aantal werkdagen dat je naar je vaste tewerkstellingsplaats gaat.

Fietsvergoeding

De fietsvergoeding bedraagt 0,25 euro per kilometer en is vrijgesteld van belastingen. Je krijgt de vergoeding op het einde van de maand waarin je ze aanvraagt (als je de aanvraag voor de 20ste van de maand indient), samen met je salaris.

De fietsvergoeding wordt maandelijks berekend op basis van het aantal effectieve (afgeronde) kilometers en dagen dat je de (elektrische) fiets of speedpedelec gebruikte om naar je vaste tewerkstellingsplaats te gaan.

Op de webpagina ‘Vergoeding of terugbetaling woon-werkverkeer aanvragen’ lees je hoe je je fietsvergoeding aanvraagt of wijzigt.

Opgelet
  • Als permanente fietsgebruiker registreer je het aantal afgeronde kilometers heen en terug voor de komende maanden. Wijzigen kan slechts tot één maand terug.
  • Als occasionele fietsgebruiker registreer je maandelijks je aantal afgeronde kilometers heen en terug per dag. Je doet dit uiterlijk op de laatste dag van de maand die volgt op de maand waarop de fietsvergoeding betrekking heeft.
  • De fietsvergoeding wordt niet retroactief terugbetaald als je die te laat aanvraagt.

Trajecten

Je hebt recht op een fietsvergoeding voor een deel (voor- en/of natraject) of het volledige traject van je woon-werkverkeer.

Opgelet
  • Voor verplaatsingen in het kader van hybride werken heb je geen recht op een fietsvergoeding. Bijvoorbeeld: het traject naar een satellietwerkplaats als je telewerkt.
  • Voor dienstverplaatsingen heb je wel recht op een vergoeding. Dit is een verplaatsing die je aflegt op vraag van je leidinggevende. Bijvoorbeeld: je woont in een VAC-gebouw een afdelingsoverleg bij. Lees op de webpagina ‘Binnenlandse dienstreizen’ hoe je dit aanvraagt.