Gevolgen voor anciënniteit

Dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.

Gevolgen voor vakantiedagen

Dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen.

Gevolgen voor wettelijk pensioen

Gevolgen voor aanvullend pensioen

Dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.

Financiële gevolgen

  • Ben je statutair? Dan heeft dit verlof geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
  • Ben je contractueel? Dan krijg je een moederschapsuitkering van je ziekenfonds. Lees meer op de webpagina van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) ((opent in nieuw venster)). Deze uitkering wordt verhoogd door de Vlaamse overheid als het totaal van je uitkering lager is dan je nettosalaris. Dit verlof heeft geen invloed op je salaris, vakantiegeld en eindejaarstoelage.
  • Goed om weten: valt er een feestdag binnen de 1ste 30 kalenderdagen van je moederschapsrust? Dan heb je op die dag recht op salaris van de Vlaamse overheid.

Andere gevolgen

Bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

Cumulatie

Werken tijdens de moederschapsrust kan voor contractuele personeelsleden leiden tot het verlies van hun moederschapsuitkering.