Gedaan met laden. U bevindt zich op: Nacht-, zaterdag- en zondagvergoeding Vergoedingen

Nacht-, zaterdag- en zondagvergoeding

Werk je ’s nachts, op zaterdag of zondag? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een vergoeding krijgen. Dit is een vergoeding voor je nacht- of weekendwerk.

Voor wie?

  • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
  • Je lijnmanager vraagt je uitdrukkelijk om ’s nachts of op zaterdag of zondag te werken.
  • Je valt niet onder een uitzonderingssituatie van nacht-, zaterdag- of zondagwerk. Er zijn namelijk enkele uitzonderingen voor minderjarige jongeren, als je zwanger bent of als je op niveau A werkt (zie onder).

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze vergoeding hangt af van je gewerkte uren. Prestaties van meer dan een half uur worden naar boven afgerond en worden vergoed als een vol uur. Prestaties van minder dan een half uur worden niet afgerond naar boven. De berekening van alle prestaties in een maand gebeurt op het einde van de maand (met al dan niet afronden). Ze wordt maandelijks uitbetaald, samen met je salaris.

soort werk

werkuren

vergoeding

nachtwerk

tussen 22 uur en 6 uur

of

tussen 18 uur en 8 uur als het werk werd beëindigd op of na 22 uur of begonnen is op of voor 6 uur

3 euro per uur

zaterdagwerk

tussen 0 uur en 24 uur

25% van 1/1976 van je jaarsalaris (ofwel 25% van het uurloon)

zondagwerk (of op een feestdag)

tussen 0 uur en 24 uur

per uur: 1/1850ste van je bruto jaarsalaris verhoogd met haard- of standplaatstoelage en/of toelage voor het uitoefenen van een hoger ambt

Om de actuele waarde te kennen, moet je bovenstaande bedragen vermenigvuldigen met het huidige indexcijfer. Deze vergoeding is immers gekoppeld aan de prijsevolutie van goederen en diensten die de gezinnen consumeren.

Opgelet: de zondagvergoeding kan worden omgezet in inhaalrust, gelijk aan het aantal gepresteerde zondaguren. Als je deze inhaalrust niet binnen de 4 maanden na je gepresteerde zondagwerk opneemt, wordt de zondagvergoeding toch nog uitbetaald (ambtshalve). Je hebt daarna geen recht meer op inhaalrust. Nacht- en zaterdagwerk worden altijd uitbetaald.

Hoe aanvragen?

Nacht-, zaterdag- of zondagvergoeding aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

    Uitzondering:

    • Werk je met Vlimpers Planning? Dan hoef je geen aanvraag te doen.
    • Wil je in plaats van de zondagvergoeding inhaalrust? Dan hoef je onderstaande aanvraag voor een zondagvergoeding niet te doen, maar vraag je compenserende inhaalrust aan.