Voor wie?

Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).

Duur jaarlijkse vakantie

 • Je hebt jaarlijks 35 vakantiedagen (naast 14 feestdagen). Je vraagt dit in halve of volle dagen aan.
 • Je hebt het recht om minstens 2 werkweken ononderbroken jaarlijkse vakantie te nemen.
 • 4 van je 35 vakantiedagen mag je opnemen op een moment naar keuze, zonder dat het dienstbelang daar tegenover kan worden gezet. Die dagen kun je de dag zelf nog aanvragen voor bijvoorbeeld een verhuis, opnemen voor een ziek kind of andere persoonlijke omstandigheden.

Goed om te weten: je vindt het actueel saldo van je jaarlijkse vakantie in Vlimpers(opent in nieuw venster) via ‘Verlof en werktijd' > ‘Overzicht tellers’.

Vakantiedagen overdragen

 • Je kunt jaarlijks maximaal 11 vakantiedagen overdragen naar het volgende jaar. Dat gebeurt automatisch als je Vlimpers gebruikt.
 • Als je tijdens het jaar een halve dag of meer opneemt van de 20 dagen onbetaald verlof, dan kun je dat jaar slechts 5 vakantiedagen overdragen. Het aantal dagen onbetaald verlof dat je opneemt maakt hierbij niet uit. Neem je gestandaardiseerd gunstverlof met losse dagen? Dan kun je dat jaar wel nog 11 vakantiedagen overdragen, want dit verlof heeft geen impact op de overdracht van verlofdagen.
 • Alle overgedragen vakantiedagen die je tijdens je loopbaan opspaart mogen nooit meer dan het maximum van 150 vakantiedagen bedragen.
 • Je kunt niet afwijken van de overdrachtsregeling van 11 (of 5) vakantiedagen. Ook niet in geval van overmacht of dienstnoodwendigheden. Heb je nog vakantiedagen over na de overdracht, dan verlies je deze vakantiedagen. Enkel als je afwezig was door (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval kan je afdelingshoofd onder voorwaarden een afwijking toestaan (zie onder).
 • Vraag je verlof aan? Dan rekent Vlimpers eerst je gewone dagen jaarlijks verlof van het lopende jaar aan. Zodra deze op zijn, gaat het systeem over op je overgedragen dagen.

Vakantiedagen uitbetalen

Neem je ontslag, of word je ontslagen, en heb je niet al je jaarlijkse vakantie voorafgaand aan je uitdiensttreding kunnen opnemen? Dan wordt de niet opgenomen jaarlijkse vakantie uitbetaald. Maar, maak je binnen de diensten van de Vlaamse overheid een overstap naar een andere entiteit, raad of instelling, dan neem je al je jaarlijkse vakantie mee.

Opname en beëindiging vakantie

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement(opent in nieuw venster) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: dit verlof mag op elk moment ingaan.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
  Ben je ziek voor of tijdens je jaarlijkse vakantie? Dan kun je het verlof in sommige gevallen intrekken of omzetten. Lees meer op de webpagina over ziekte.
 • Opzeggen: je kunt een lopend verlof opzeggen omwille van dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement(opent in nieuw venster) of contacteer je HR-verantwoordelijke.
Goed om te weten

Je kunt jaarlijkse vakantie opnemen aansluitend op je ziekteverlof, mits akkoord van je lijnmanager.

Gevolgen van opname vakantie

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Jaarlijkse vakantie aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van anciënniteit van de maand(en) waarin je een dag onwettig afwezig was en gevolgen voor je pensioen.

 • Stap 1

  Je vraagt het verlof aan in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘jaarlijks verlof’ en vul alle velden in.

  • Goed om weten: werk je volgens je werkrooster maar een halve dag, dan moet je in Vlimpers een volledige dag jaarlijks verlof aanvragen. Vlimpers verrekent dit automatisch correct in je tellers.
  • Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Jaarlijkse vakantie wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: wijzigen of opzeggen is enkel mogelijk voor toekomstige verlofaanvragen.

 • Stap 1

  Je bewerkt of annuleert het aangevraagde verlof in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Verlof en werktijd’ > ‘Aanvraag’. Klik onderaan de pagina op ‘Historie verlofaanvragen bekijken’ en klik op bewerken of annuleren. Hulp nodig? Raadpleeg de Vlimpers-snelstartkaarten over afwezigheden via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Leren’. Noteer ‘afwezigheid’ in het zoekveld centraal bovenaan en zoek de gewenste snelstartkaart.

  Goed om te weten: kun je je aanvraag niet meer bewerken? Neem dan contact op met je lijnmanager. Die kan voor jou het verlof nog annuleren of eventueel aanpassen.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.