Gedaan met laden. U bevindt zich op: Het flexbudget voor je bedrijfsfiets Bedrijfsfiets

Het flexbudget voor je bedrijfsfiets

Wil je een bedrijfsfiets aanvragen? Hiervoor heb je een flexbudget nodig. Dit budget verkrijg je door het omzetten van je eindejaarstoelage en/of jaarlijkse vakantiedagen.

Samenstelling

Je flexbudget bestaat uit een gedeelte of het geheel van je bruto eindejaarstoelage en/of de bruto waarde van maximaal 11 jaarlijkse vakantiedagen van het volgende jaar. Jij kiest zelf of je enkel eindejaarstoelage, enkel vakantiedagen of een combinatie van beide omzet. Je legt de samenstelling vast in je .

Impact van de leverdatum

Verandert de leverdatum van je bedrijfsfiets? Dan heeft dit een impact op je omgezette flexbudget:

 • Je bedrijfsfiets wordt vroeger geleverd binnen het kalenderjaar: dan heb je mogelijk te weinig flexbudget omgezet. Het tekort wordt ingehouden van je nettoloon in december.
 • Je bedrijfsfiets wordt later geleverd binnen het kalenderjaar: dan worden je omgezette eindejaarstoelage en vakantiedagen uitbetaald als een toelage op het einde van het kalenderjaar. Die vakantiedagen kun je niet meer opnemen.
 • Je bedrijfsfiets wordt later geleverd buiten het kalenderjaar: dan was je intentieverklaring niet nodig. Je omgezette eindejaarstoelage en vakantiedagen worden uitbetaald als een toelage op het einde van het kalenderjaar. Die vakantiedagen kun je niet meer opnemen.

Het flexbudget in een cijfervoorbeeld

In dit voorbeeld kiezen drie persoonsleden om vakantiedagen en/of eindejaarstoelage om te zetten naar een flexbudget:

 • Joke kiest om haar volledige bruto eindejaarstoelage om te zetten.
 • Adil kiest om een deel van zijn overdraagbare vakantiedagen om te zetten (in totaal heeft hij 11 overdraagbare vakantiedagen).
 • Sam kiest om een deel van haar bruto eindejaarstoelage en een deel van haar overdraagbare vakantiedagen om te zetten (in totaal heeft zij 1986,16 euro bruto eindejaarstoelage en 5 overdraagbare vakantiedagen).

Joke

Adil

Sam

Bruto maandsalaris

€ 2.534,09

€ 2.534,09

€ 2.418,76

Samenstelling flexbudget

€ 1.800 bruto eindejaarstoelage

9 vakantiedagen

3 vakantiedagen en
€ 993,08 bruto eindejaarstoelage

Jaarlijks te besteden bedrag aan bedrijfsfiets

€ 1.800

€ 1.052,64
(= 9 x 116,96)

€ 1.327,97
(= 3 x 111,63 + 993,08)

Flexbudget voor 36 maanden

€ 5.400
(= 3 x 1.800)

€ 3.157,92
(= 3 x 1.052,64)

€ 3.983,91
(= 3 x 1.327,97)

Goed om te weten
 • Wat als Joke haar eindejaarstoelage laat uitbetalen en niet omzet naar een flexbudget? Dan houdt ze 837,14 euro netto over (na aftrek van sociale zekerheid en bedrijfsvoorheffing).
 • De waarde van 1 vakantiedag van Adil is 116,96 euro bruto.
 • De waarde van 1 vakantiedag van Sam is 111,63 euro bruto.

Vakantiedagen

Wil je vakantiedagen (7,6 uren per vakantiedag) omzetten naar een flexbudget? Je kunt hiervoor minimaal 0,5 en maximaal 11 dagen (83 uren en 36 minuten) gebruiken. Dit zijn je overdraagbare vakantiedagen op het einde van het jaar. Als je onbetaald verlof opneemt, kun je maximaal 5 dagen (38 uren) omzetten.

Voorbeeld: je hebt in 2023 recht op 35 dagen jaarlijks verlof. Je kiest in 2022 om 5 vakantiedagen om te zetten naar een flexbudget. Dan start je in 2023 met 30 vakantiedagen en kun je hiervan maximaal 6 vakantiedagen overdragen naar 2024.

De waarde van zo’n vakantiedag bedraagt:

 • 12 keer het bruto maandloon van november (dit is het theoretisch loon bij 100% tewerkstelling in het jaar van je intentieverklaring);
 • plus haard- en standplaatstoelage van november (in het jaar van je intentieverklaring);
 • gedeeld door 260.

Werk je in een continudienst? Dan wordt er rekening gehouden met het aantal uren die je presteert per dag.

Goed om te weten

Als je je intentieverklaring indient in 2022 en hierin vakantiedagen hebt omgezet naar flexbudget, dan zijn dit de overdraagbare vakantiedagen van 2023. Je kunt in dit geval de omgezette vakantiedagen niet meer overdragen naar 2024. Op 1 januari 2023 worden deze vakantiedagen verminderd van je verlofteller.

Onvoldoende flexbudget

Wil je een duurdere bedrijfsfiets aanvragen dan je maximaal beschikbare flexbudget? Of heb je onvoldoende flexbudget ter beschikking door (onvoorziene) omstandigheden (zoals deeltijds werken door medische bijstand, …)? Dan wordt het tekort aan flexbudget afgehouden op je nettoloon van december (ten laatste januari).

Goed om te weten

Als je de maand van afhouding geen loon ontvangt, dan contacteert het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA) of je personeelsdienst jou om dit op een andere manier terug te betalen.