Verhoging netto salaris vanaf januari 2023 door lagere bedrijfsvoorheffing.

Meer informatie lees je in het nieuwsbericht op Vlaanderen Intern.

Uitbetaling

Je salaris wordt op de laatste werkdag van de maand gestort op het rekeningnummer dat je hebt doorgegeven bij je indiensttreding. Je kunt je rekeningnummer zelf wijzigen.

Vanaf 2022 ontvang je je salaris van december op de laatste werkdag van december, in plaats van de eerste werkdag van januari. Wat de impact hiervan is lees je op de webpagina ‘Uitbetaling salaris december vanaf 2022’.

Loonbrief

Het bedrag van je salaris staat op je loonbrief onder de code 1001. Je vindt al je loonbrieven terug in Vlimpers(opent in nieuw venster) onder ‘Loon’ > ‘Loonstroken’. Deze worden hier bewaard, je hoeft ze dus niet te printen.

Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

Goed om te weten

Wacht je om administratieve redenen uitzonderlijk lang op de uitbetaling van je salaris? Dan kun je per maand dat de uitbetaling op zich laat wachten een voorschot van 1.000 euro lenen bij de vzw Sociale Dienst. Dit bedrag wordt aangepast als je deeltijds werkt. Contacteer hiervoor een maatschappelijk assistent.(opent in nieuw venster) Klanten van de vzw Sociale Dienst(opent in nieuw venster) worden in alle vertrouwen verder geholpen.

Berekening netto salaris

De berekening van je netto salaris start vanuit de jaarbasis (salarisbedrag) van je salarisschaal. Op deze jaarbasis worden enkele technische berekeningen uitgevoerd, rekening houdend met:

Goed om te weten

Maak zelf een salarissimulatie (schatting) op basis van je persoonlijke situatie:

Technische berekening

 • Je bruto salaris is het geïndexeerde bruto maandloon eventueel verhoogd met de geïndexeerde haard-, of standplaatstoelage en andere toelagen waarop je recht hebt. Dit bedrag is gebaseerd op de salarisschalen van de Vlaamse overheid.

  Voorbeeld berekening bruto maandwedde: een ambtenaar heeft een jaarwedde van 21.270 euro. Zijn bruto maandwedde voor de maand juli 2020 wordt als volgt berekend: (21.270 x 1,7410)/12 = 3.085,92 euro

  Opgelet: de bedragen op de salarisschalen van de Vlaamse overheid zijn jaarbedragen en houden geen rekening met de huidige index.

 • Je bruto belastbaar salaris is je bruto salaris waarop wettelijk bepaalde inhoudingen voor de sociale zekerheid in vermindering wordt gebracht.

  • Ben je statutair? Dan gaat het om het Fonds voor Overlevingspensioenen en de ziekteverzekering aan respectievelijk 7,5% en 3,55%.
  • Ben je contractueel? Dan gaat het om de RSZ-bijdrage van 13,07%.

  De bijzondere bijdrage sociale zekerheid is een extra inhouding. Deze bijdrage is afhankelijk van je inkomen en je burgerlijke staat. Dit wordt ook verrekend in je personenbelasting.

   Goed om te weten:

   • Als werknemer kun je via een verklaring aan je werkgever vragen om meer bedrijfsvoorheffing dan het wettelijk bepaalde in te houden. Dit heet ‘fiscaal voluntariaat’. Je vraagt dit aan via het Vlimpers-contactformulier(opent in nieuw venster). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.
  • Het uiteindelijke bedrag wordt eventueel verhoogd met bepaalde vergoedingen (bijvoorbeeld: fietsvergoeding, vergoeding moeilijk bereikbare arbeidsplaatsen, …) en is je netto te betalen maandsalaris.

   Opgelet: als je deeltijds werkt, wordt het bruto maandsalaris vermenigvuldigd met je tewerkstellingspercentage. Ook andere onbezoldigde afwezigheden zoals onbetaald verlof worden in mindering gebracht.

  Opbouw

  Niveau

  Alle functies worden ingedeeld in 4 niveaus op basis van het vereiste diploma:

  • niveau A: minstens een universitair of masterdiploma
  • niveau B: minstens een graduaatsdiploma of bachelordiploma
  • niveau C: minstens een diploma secundair onderwijs
  • niveau D: geen diploma vereist

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de administratieve niveaus van de Vlaamse overheid.(opent in nieuw venster)

  Graad en rang

  Per niveau worden gelijkaardige functies gegroepeerd per graad en rang:

  • niveau A: graad adjunct van de directeur (rang A1), graad ingenieur (rang A1), …
  • niveau B: graad deskundige (rang B1), graad programmeur (rang B1), …
  • niveau C: graad medewerker (rang C1), graad technicus (rang C1), …
  • niveau D: graad assistent (rang D1), graad technisch assistent (rang D1), ….

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de graden (en salarisschalen) van de Vlaamse overheid.(opent in nieuw venster)

  Salarisschaal

  Aan elke graad worden een aantal salarisschalen toegewezen. Aan elke salarisschaal worden bedragen gekoppeld – ook wel ‘jaarbasis’ genoemd. Dit vormt de basis voor je salarisberekening:

  • graad adjunct van de directeur: salarisschaal A111, A112, …
  • graad deskundige: salarisschaal B111, B112, …
  • graad medewerker: salarisschaal C111, C112, …
  • graad assistent: salarisschaal D111, D112, …

  Lees meer op de webpagina van het Vlaams personeelsstatuut (VPS) over de (graden en) salarisschalen van de Vlaamse overheid.(opent in nieuw venster)

  Ervaring of anciënniteit

  Je ervaring of anciënniteit leidt na verloop van tijd tot een verhoging binnen je huidige salarisschaal of laat je zelfs toe tot een hogere salarisschaal. Je salaris zal dus automatisch groeien doorheen de tijd. Deze groei gebeurt door de opbouw van je:

  • geldelijke anciënniteit: zowel als statutair en als contractueel (goed om te weten: verrichte deeltijdse prestaties(opent in nieuw venster) komen in aanmerking evenredig met het prestatieregime)
  • schaalanciënniteit: enkel als statutair (ook wel ‘functionele loopbaan’ genoemd)

  Lees meer op de webpagina ‘Impact van ervaring en anciënniteit op salaris’.