Gedaan met laden. U bevindt zich op: Geboorteverlof (vader of meemoeder) Verloven en afwezigheden

Geboorteverlof (vader of meemoeder)

Een kindje geboren? Proficiat! Als trotse papa of mee-mama heb je binnen de diensten van de Vlaamse overheid recht op 20 dagen geboorteverlof - ook wel eens ‘vaderschapsverlof’ genoemd.

Voor wie?

Duur

Je hebt recht op 20 werkdagen geboorteverlof. Je kunt dit in een aaneengesloten periode opnemen of met losse dagen. Je moet het verlof per volledige werkdag, niet per halve werkdag of in uren, opnemen binnen de 4 maanden vanaf de geboorte.

Goed om te weten
 • Je hebt recht op 20 werkdagen ongeacht je arbeidsregime. Werk je bijvoorbeeld dagelijks 7.36 uur? Dan heb je recht op 20 werkdagen van 7.36 uur. Werk je dagelijks 6 uur? Dan heb je recht op 20 werkdagen van 6 uur. Werk je dagelijks 3.48 uur? Dan heb je recht op 20 werkdagen van 3.48 uur.
 • Bij de geboorte van een meerling geldt dezelfde regeling. Het aantal dagen geboorteverlof wordt dus niet verhoogd.

Opname en beëindiging

 • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
 • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde. Je moet het verlof per volledige werkdag opnemen binnen de 4 maanden na de geboorte.
 • Wijzigen en verlengen: dit is mogelijk.
 • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

Gevolgen van opname

 • Gevolgen voor anciënniteit: dit verlof telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
 • Gevolgen voor vakantiedagen: dit verlof heeft geen invloed op je vakantiedagen.
 • Gevolgen voor wettelijk pensioen: dit verlof heeft geen invloed op je wettelijk pensioen. Meer informatie of een vraag? Lees meer op de webpagina van de Federale Pensioendienst(opent in nieuw venster) of ga langs bij een pensioenexpert voor je persoonlijke vraag(opent in nieuw venster).
 • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
 • Financiële gevolgen:
  • Ben je statutair? Dan wordt je salaris de 1ste 10 dagen doorbetaald. Vanaf de 11de dag ontvang je 82% van het brutosalaris, begrensd op jaarlijks brutosalaris van 26.230 euro (100%).
  • Ben je contractueel? Dan wordt je salaris de 1ste 3 dagen doorbetaald. Vanaf de 4de tot en met 10de dag krijg je een uitkering van je ziekenfonds, aangevuld met een toelage van de werkgever die het verschil tussen de netto-uitkering en nettoloon dicht. Vanaf 11de krijg je enkel de uitkering van je ziekenfonds.
  • Dit verlof heeft geen invloed op je vakantiegeld en eindejaarstoelage.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

Hoe aanvragen?

Geboorteverlof aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

Hoe wijzigen of opzeggen?

Geboorteverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

 • Stap 2

  Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde 'formulier opzeggen verlof'(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.

Regelgeving

Vlaams Personeelsstatuut (VPS), deel X, titel 9, artikel 61 – verloven en dienstvrijstellingen