Gedaan met laden. U bevindt zich op: Opvangverlof Verloven en afwezigheden

Opvangverlof

Vang je een kind op in je gezin voor adoptie of pleegvoogdij? Heb je meer tijd nodig om voor de nodige opvang te zorgen? Of om de komst van het nieuwe gezinslid voor te bereiden? Dan kun je binnen de diensten van de Vlaamse overheid tot enkele weken opvangverlof nemen.

Voor wie?

 • Je bent statutair of contractueel bij de diensten van de Vlaamse overheid.
 • Je neemt een kind jonger dan 18 jaar op in je gezin voor adoptie.
 • Je neemt een kind jonger dan 18 jaar op in je gezin voor pleegvoogdij en waarbij je als pleegvoogd de voogdij overneemt van de natuurlijke ouders.

Duur

Basisduur

Je kunt maximaal 6 weken (12 weken als het kind een handicap heeft) opvangverlof nemen ongeacht de leeftijd van het minderjarig kind. Je krijgt 2 extra weken als je meer dan 1 kind tegelijkertijd adopteert of als pleegvoogd onder je hoede neemt.

  Opgelet: je moet het verlof opnemen in een aaneengesloten periode per week of een veelvoud ervan. Neem je niet al het verlof op? Dan ben je het resterende verlof kwijt. Je kunt dit niet op een later moment opnemen.

  Bijkomende weken

  Vanaf 1 april 2019 heb je samen met je partner recht op bijkomende weken (zie tabel). Heeft het kind een handicap? Dan heb je recht op een verdubbeling van het aantal bijkomende weken. Je moet deze bijkomende weken onder elkaar verdelen per week en vastleggen in een verklaring van eer (zie voorbeeld onderaan).

  vanaf

  bijkomende weken

  1 april 2019

  1 week

  1 januari 2021

  2 weken

  1 januari 2023

  3 weken

  1 januari 2025

  4 weken

  1 januari 2027

  5 weken

   Opgelet:

   • Je kunt deze bijkomende weken enkel aaneensluitend opnemen op de 6 (of 12) weken (basisduur).
   • Je bent niet verplicht om dit verlof op hetzelfde moment op te nemen als je partner.
   • De aanvraagdatum bepaalt het recht op het aantal bijkomende weken (zie voorbeeld onderaan).

   Opname en beëindiging

   • Aanvraagtermijn: je departement of agentschap bepaalt de aanvraagtermijn. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.
   • Aanvangsdatum: je bepaalt de aanvangsdatum in overleg met je lijnmanager of gemachtigde en je houdt hierbij rekening met de leeftijd van het kind (zie boven).
   • Wijzigen en verlengen: niet van toepassing.
   • Opzeggen: je kunt dit verlof opzeggen om dwingende redenen, na overleg met je lijnmanager of gemachtigde en rekening houdend met de opzegtermijn van je departement of agentschap. Raadpleeg je arbeidsreglement of contacteer je HR-verantwoordelijke.

   Gevolgen van opname

   Cumulatie

   Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.

   Hoe aanvragen?

   Opgelet: verlof moet je steeds op voorhand aanvragen en moet schriftelijk of via Vlimpers goedgekeurd worden. Is dit niet het geval? Dan ben je afwezig zonder kennisgeving of toestemming en wordt je afwezigheid met ‘non-activiteit’ gelijkgesteld. Dit wil zeggen: geen recht op salaris, verlies van 1 maand anciënniteit (per dag ongewettigd afwezig) en gevolgen voor je pensioen.

   Hoe wijzigen of opzeggen?

   Opvangverlof wijzigen of opzeggen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

   • Stap 1

    Laat je arbeidsreglement je toe om je aanvraag te wijzigen of op te zeggen? Dan vraag je schriftelijk de goedkeuring aan je lijnmanager of gemachtigde.

   • Stap 2

    Je bezorgt de goedkeuring van je lijnmanager of gemachtigde zo snel mogelijk aan het DCPA via Vlimpers(opent in nieuw venster) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg het document toe als bijlage van je vraag.

    Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde 'formulier opzeggen verlof'(Word bestand opent in nieuw venster) per post naar het DCPA.