Voor wie?

  • Je bent statutair  of  contractueel bij de  diensten van de Vlaamse overheid(opent in nieuw venster).
  • Functioneringstoelage: je behoort niet tot het top- en middenkader en het management van je organisatie erkent je uitstekende prestaties en kent je een prestatietoelage toe.
  • Managementtoelage:
    • Je behoort tot het middenkader en je lijnmanager erkent je uitstekende prestaties en kent je een prestatietoelage toe.
    • Je behoort tot het topkader en de Vlaamse Regering erkent je uitstekende prestaties en kent je een prestatietoelage toe.

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van deze toelage wordt vastgelegd door je management (of door de Vlaamse Regering voor topkader) en wordt voor 1 augustus van het jaar dat volgt op het evaluatiejaar uitbetaald, samen met je salaris.

soort prestatietoelagetoelage
functioneringstoelage

niveau A, B en C: maximaal 15% van je bruto jaarsalaris

niveau D: tussen 5 en 15% van je bruto jaarsalaris

managementtoelagetussen 0 en 20% van je bruto jaarsalaris

Hoe aanvragen?

Je kunt deze toelage niet aanvragen. Je organisatie bepaalt jaarlijks:

  • of er al dan niet prestatietoelages worden toegekend
  • welke personeelsleden een prestatietoelage krijgen (omwille van uitstekende prestaties ten opzichte van de verwachtingen in de planning)

Contacteer je HR-verantwoordelijke voor meer informatie.