Voor wie?

Wat is een medische check-up?

Een medische check-up is een preventief medisch basisonderzoek in het kader van je globaal medisch dossier waarbij je huisarts bepaalt welk onderzoek noodzakelijk is om een goed gezondheidsbeeld te krijgen. Hieronder enkele voorbeelden:

 • bloedanalyse
 • lipidenbepaling (vetten in bloed) en eventuele glycemiebepaling (bloedsuikerspiegel)
 • onderzoek van de ochtendurine (glucosurie/suiker in de urine)
 • specifiek onderzoek door specialist; bijvoorbeeld een baarmoederhalsuitstrijkje door je gynaecoloog

Berekening en terugbetaling

Enkel de kosten van de door de huisarts aanbevolen onderzoeken worden na tussenkomst van het RIZIV (indien geconventioneerd) vergoed, met een maximum van 50 euro per persoon, per jaar. De terugbetaling gebeurt samen met je salaris.

De uniforme tussenkomst bij medische check-up 50+ is geregeld in het protocol nr. 367.1182 van het sectorcomité XVIII en vervangt alle bestaande initiatieven rond medische check-up van je departement of agentschap.

Hoe aanvragen?

Tussenkomst medische check-up 50+ aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

 • Stap 1

  Je maakt zelf een afspraak met je huisarts op een moment naar keuze.

  Goed om weten: vraag bij je huisarts na of je al dan niet nuchter moet zijn voor het onderzoek.

 • Stap 2

  Je hebt geen recht op dienstvrijstelling, tenzij dit wordt vermeld in je arbeidsreglement of je toestemming hebt van je lijnmanager.

  Krijg je dienstvrijstelling voor de duur van het onderzoek? Dan vraag je dienstvrijstelling aan in Vlimpers voor de duur van het onderzoek. Je vraagt dit aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)) onder ‘Verlof en werktijd’ > 'Aanvraag'. Selecteer bij ‘naam afwezigheid’ ‘dienstvr. prev. med. onderz.' en vul alle velden in. Hulp nodig? Klik in Vlimpers op de ?-knoppen en lees de invoerinstructies. Of bekijk de instructiefilmpjes – Vlimpers afwezigheidsaanvragen ((opent in nieuw venster)).

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Contacteer je HR-verantwoordelijke.

 • Stap 3

  Je gaat op consultatie en laat het formulier 'aanvraag medische check-up 50+' (Word bestand) door je huisarts invullen. Je betaalt vervolgens zelf de kosten van de consultatie.

 • Stap 4

  Aan de hand van het getuigschrift voor verstrekte hulp dien je de kosten in bij je ziekenfonds. Dit zijn zowel de kosten van de doktersconsultatie als de eventuele labokosten. Na terugbetaling van je ziekenfonds vraag je een overzicht van de terugbetaling.

 • Stap 5

  Je bezorgt onderstaande documenten aan het DCPA via Vlimpers ((opent in nieuw venster)) > tegel ‘Vragen?’ > ‘Vlimpers-contactformulier’. Voeg documenten toe als bijlage van je vraag:

  • overzicht van de terugbetaling van je ziekenfonds
  • ingevulde formulier ‘medische check-up 50+’

  Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur de documenten per post naar het DCPA.

 • Stap 6

  Je ontvangt de tussenkomst voor je medische checkup samen met je eerstvolgende salaris.