Voor wie?

Berekening en uitbetaling

Het bedrag van de fietsvergoeding bedraagt 0,21 euro per kilometer. De vergoeding wordt maandelijks berekend op basis van het aantal effectieve (afgeronde) kilometers en dagen dat je de (elektrische) fiets of speedpedelec gebruikte om naar je vaste tewerkstellingsplaats te gaan.

De fietsvergoeding wordt maandelijks uitbetaald op het einde van de maand waarin je die aanvraagt.

Trajecten

Je hebt recht op een fietsvergoeding voor een deel (voor- en natraject) of het volledig traject van je woon-werkverkeer.

  Type fietsgebruiker

  Je fietsgebruik bepaalt hoe je je fietsvergoeding aanvraagt en of je die kunt combineren met een abonnement of alternatieve vervoersformule op het woon-werkverkeer. Dat wordt maandelijks bepaald en kan dus wijzigen tijdens het jaar. Er zijn 2 types:

  • permanente fietsgebruiker: je gebruikt de (elektrische) fiets of speedpedelec ten minste 80% van het aantal werkdagen dat je naar je vaste tewerkstellingsplaats gaat.
  • occasionele fietsgebruiker: je gebruikt de (elektrische) fiets of speedpedelec minder dan 80% van het aantal werkdagen dat je naar je vaste tewerkstellingsplaats gaat.

  Hoe fietsvergoeding aanvragen?

  Fietsvergoeding aanvragen: procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

    • Stap 1

     Je vraagt de fietsvergoeding aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)):

     • Ga naar Vlimpers > ‘Mijn gegevens’ > ‘Overzicht Selfservice’ > ‘Vergoedingen’ > ‘Aanvraag fietsvergoedingen’.
     • Vul het jaar in waarvoor je een fietsvergoeding aanvraagt.
     • Ga naar ‘Details’ en vul alle velden.
     • Klik op ‘indienen’.

     Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje ‘Vergoedingen aanvragen’ ((opent in nieuw venster)). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier ‘fietsvergoeding (Excel bestand)per post naar het DCPA.

     Opgelet:

     • Rond het aantal kilometers voor je heen- en terugrit af:
      • naar boven voor afstanden van 500 meter en meer (bijvoorbeeld: je rijdt 5,5 kilometer heen en terug = aanvraag voor 6 kilometer)
      • naar beneden voor afstanden van minder dan 500 meter (bijvoorbeeld: je rijdt 2,3 kilometer heen en terug = aanvraag voor 2 kilometer)
     • Aanvragen worden afgetoetst met je Vlimpers-kalender. De nodige controles worden hierop uitgevoerd.

    Hoe fietsvergoeding wijzigen?

    Je huidige fietsvergoeding wijzigen (traject, frequentie, …): procedure voor klanten van het Dienstencentrum Personeelsadministratie (DCPA).

    Opgelet: je kunt je aanvraag aanpassen tot op de laatste dag van de maand volgend op de maand waarop de fietsvergoeding betrekking heeft.

    • Stap 1
     • Je vraagt de wijziging van je fietsvergoeding aan in Vlimpers ((opent in nieuw venster)):
     • Ga naar Vlimpers > 'Mijn gegevens' > 'Overzicht Selfservice' > ‘Vergoedingen’ > ‘Aanvraag fietsvergoedingen’.
     • Je klikt in het overzicht op de aangevraagde maand die je wilt wijzigen.
     • Je wijzigt de aanvraag en klikt op ‘indienen’.

     Hulp nodig? Raadpleeg het Vlimpers-instructiefilmpje ‘Fietsvergoeding aanvragen’ ((opent in nieuw venster)). Heb je geen toegang tot Vlimpers? Verstuur dan het ingevulde formulier 'fietsvergoeding' (Excel bestand) per post naar het DCPA.

     Opgelet:

     • Rond het aantal kilometers voor je heen- en terugrit af:
      • naar boven voor afstanden van 500 meter en meer (bijvoorbeeld: je rijdt 5,5 kilometer heen en terug = aanvraag voor 6 kilometer)
      • naar beneden voor afstanden van minder dan 500 meter (bijvoorbeeld: je rijdt 2,3 kilometer heen en terug = aanvraag voor 2 kilometer) 
     • Aanvragen worden afgetoetst met je Vlimpers-kalender. De nodige controles worden hierop uitgevoerd.