Gevolgen

Als je ziekteverlof opneemt, zijn dit de gevolgen:

  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
    • Ben je statutair? Dan heeft afwezigheid wegens ziekte geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
    • Ben je contractueel? Dan heb je tijdens je afwezigheid wegens ziekte eerst gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Daarna ontvang je een ziekte-uitkering (zie onder). Deze afwezigheid heeft geen invloed op je vakantiegeld of eindejaarstoelage.
  • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘woon-werkverkeer openbaar vervoer’.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘cumulatie’.