Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gevolgen van ziekte-opname Ziekte

Gevolgen van ziekte-opname

Ben je ziek? Ziekteverlof opnemen heeft gevolgen. De informatie op deze webpagina is relevant voor personeelsleden binnen de diensten van de Vlaamse overheid.

Gevolgen

Als je ziekteverlof opneemt, zijn dit de gevolgen:

  • Gevolgen voor anciënniteit: afwezigheid wegens ziekte telt als dienstactiviteit, dus je bouwt anciënniteit op.
  • Gevolgen voor vakantiedagen: afwezigheid wegens ziekte heeft geen invloed op je vakantiedagen. Lees meer over de de overdracht van vakantiedagen in geval van afwezigheid wegens (beroeps)ziekte of ongeval.
  • Gevolgen voor wettelijk pensioen:
  • Gevolgen voor aanvullend pensioen: dit verlof telt mee voor je aanvullend pensioen. Meer informatie of vraag? Lees meer op de webpagina ‘Aanvullend pensioen’.
  • Financiële gevolgen:
    • Ben je statutair? Dan heeft afwezigheid wegens ziekte geen invloed op je salaris, vakantiegeld of eindejaarstoelage.
    • Ben je contractueel? Dan heb je tijdens je afwezigheid wegens ziekte eerst gedurende een bepaalde periode recht op gewaarborgd loon. Daarna ontvang je een ziekte-uitkering (zie onder). Deze afwezigheid heeft geen invloed op je vakantiegeld of eindejaarstoelage.
  • Andere gevolgen: bij langdurige afwezigheid wordt je abonnement voor woon-werkverkeer automatisch stopgezet. Je moet dit tijdig opnieuw aanvragen. Lees meer op de webpagina ‘Met het openbaar vervoer naar het werk’.

Cumulatie

Wil je tijdens deze afwezigheid een nevenactiviteit uitoefenen? Bijvoorbeeld een bijberoep of andere activiteit? Dan heb je in sommige situaties een formele toestemming nodig. Lees meer op de webpagina ‘Cumulatie’.