Gedaan met laden. U bevindt zich op: Auvibelvergoeding ICT-infrastructuur van je school

Auvibelvergoeding

Sinds 1 april 2022 is in België de Auvibel-thuiskopievergoeding voor consumenten uitgebreid naar computers, printers en e-readers. Ook de bestaande vergoedingen van tablets zijn gestegen. De thuiskopievergoeding is er voor apparaten en dragers waarmee gebruikers privékopieën kunnen maken van auteursrechtelijke werken. Door die vergoeding is het maken van zulke kopieën voor eigen gebruik volgens de wet toegestaan zonder toestemming nodig te hebben, maar krijgen rechthebbenden alsnog een compensatie.

In het Wetboek van economisch recht (Artikel XI.233) voorziet men echter in een terugbetaling voor “erkende onderwijsinstellingen, die geluidsmateriaal en audiovisueel materiaal gebruiken voor didactische of wetenschappelijke doeleinden”. De voorwaarden voor terugbetalingen en vrijstellingen zijn vastgesteld in het Koninklijk Besluit van 18 oktober 2013 betreffende het recht op vergoeding voor het kopiëren voor eigen gebruik (hoofdstuk 6).

Momenteel bestaat er discussie over of onderwijsinstellingen de Auvibelvergoedingen moeten betalen of daarvan zijn vrijgesteld. De discussie omvat ook of en hoe onderwijsverstrekkers de betaalde vergoedingen kunnen terugvorderen. De onderwijskoepels en Auvibel gingen daarover een eerste keer in gesprek in 2022.

Auvibel vindt dat een terugbetaling alleen mogelijk is voor toestellen die altijd op school blijven. De onderwijskoepels vinden dan weer dat scholen recht hebben op een terugbetaling voor alle aangekochte toestellen die voor didactische doeleinden gebruikt worden, ongeacht of leerlingen de toestellen op of buiten de school gebruiken.

Voor meer informatie kan je terecht bij je onderwijskoepel. Ook op de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen vind je meer informatie over de vrijstelling en terugbetaling van de thuiskopievergoeding(opent in nieuw venster).