Breng de competenties van je leraren in kaart

Wil je graag zicht krijgen op de ICT-competenties van je lerarenkorps? Dan is de zelfreclectietool van Kenniscentrum Digisprong iets voor jou. Via een vragenlijst peil je naar de competenties van je leraren. Het hieruit voortvloeiende rapport helpt je bij het opstellen van een vormingstraject op maat van het team en wijst je de weg naar interessante vormingen.

Breng je ICT-beleid in kaart

Heeft jouw school al een ICT-beleidsplan? Scholen die werken met een ICT-beleidsplan slagen er in de praktijk vaker in om ICT op een goede manier te integreren, dan scholen zonder vastgelegd ICT-beleid. Onze ICT-beleidsplanner helpt je om een ICT-beleidsplan te creëren of om een bestaand ICT-beleidsplan te optimaliseren.

Laat leerlingen gemakkelijk inloggen

De Vlaamse overheid ontwikkelt een single sign-on voor leerlingen, LeerID. Via één gebruikersnaam en één wachtwoord kunnen leerlingen zich aanmelden op allerhande digitale leermiddelen en toepassingen. Met LeerID hoeven leerlingen zich dus maar 1 keer in te loggen om toegang te krijgen tot digitale toepassingen en leermiddelen.

Wat is de stand van zaken? Hoe gaat het precies in zijn werk? Hoe kan je hierop aansluiten? Zijn er kosten aan verbonden? Het antwoord op al je vragen vind je op de website van LeerID.