Gedaan met laden. U bevindt zich op: E-inclusie Thema's

E-inclusie

Heb je al een e-inclusiebeleid op je school? We helpen het je uit te werken. En je krijgt een overzicht van heel wat tools en software die je daarbij kunnen helpen. Zoals de voorleessoftware van ADIBib, online afstandsonderwijs via Bednet en WAI-NOT, de springplank naar het wereldwijde web voor jongeren met een verstandelijke beperking.

Maak je digitale leermiddelen toegankelijker

Kunnen je leerlingen moeilijk hun weg vinden in de digitale leeromgeving van je school? Raken ze hun weg kwijt bij het zoeken naar huiswerk en digitaal leermateriaal? Hier zijn 5 eenvoudige tips die je meteen in je praktijk kan toepassen.

Wat is e-inclusie?

De termen e-inclusie en digitale inclusie in het onderwijs verwijzen naar acties en oplossingen die nodig zijn om digitale uitsluiting te voorkomen, zodat alle leerlingen ten volle kunnen deelnemen aan het (digitale) onderwijs en gelijke onderwijskansen bevorderd worden.

E-inclusief onderwijs houdt in dat je digitaal onderwijs toegankelijk is voor álle leerlingen. Denk hierbij aan anderstaligen, zieke kinderen, kinderen met een beperking, kinderen in gesloten asielcentra, in gemeenschapscentra, in voorzieningen of internaten, kinderen in kansarmoede of met leerstoornissen, …

Beleid rond e-inclusie

Je kan aan e-inclusie werken door als school stil te staan bij de 4 grote voorwaarden voor e-inclusie:

  • wegwerken van ICT-gerelateerde drempels zoals toegang tot toestellen en internet

  • stimuleren van digitale vaardigheden

  • aanbieden van ondersteuning

  • voorzien van laagdrempelige, gebruiksvriendelijke tools (‘inclusion by design’)

Hoe je deze actiepunten vormgeeft in je ICT-beleidsplan, lees je in de wegwijzer over e-inclusie(PDF bestand opent in nieuw venster).

Tools en software

ADIBib en voorleessoftware

ADIBib van ondersteuningsdienst Eureka zet zich in voor leerlingen met beperkingen in schriftelijke communicatie. Zo maakt het platform leer- en werkboeken van het onderwijs digitaal beschikbaar en biedt het voorleessoftware aan.

Lees meer over hoe je hiermee aan de slag kan gaan(opent in nieuw venster)
Raadpleeg de brochure over voorleessoftware(PDF bestand opent in nieuw venster)
Herbekijk het webinar over voorleessoftware onderaan deze pagina

Bednet

Bednet zorgt ervoor dat zieke kinderen en jongeren uit het kleuter-, lager en secundair onderwijs van thuis uit live de les kunnen volgen in hun eigen klas. Zo kunnen ze bij blijven met de leerstof en contact houden met klasgenoten. De leerkracht geeft gewoon les alsof de afwezige leerling mee in de klas zit.

Lees meer over Bednet op de website(opent in nieuw venster)

WAI-NOT

WAI-NOT is een toegankelijke website voor jongeren die behoefte hebben aan meer ondersteuning. Het platform focust zich op kinderen of leerlingen die extra hulp kunnen gebruiken in de klas en daarbuiten. Het online aanbod varieert van educatief tot (re)creatief, informatief en zeker interactief. WAI-NOT is een product van KlasCement en maakt deel uit van het Departement Onderwijs en Vorming.

Ga naar de website van WAI-NOT(opent in nieuw venster)

Webinar: Praktijkgericht aan de slag met voorleessoftware

Inhoud is aan het laden