Gedaan met laden. U bevindt zich op: Professionalisering Thema's

Professionalisering

Wil je jouw ICT-competenties of die van je schoolteam naar een hoger niveau tillen? DigCompEdu leert je welke digitale vaardigheden leraren vandaag moeten hebben. Met onze eigen Digisnap-tool breng je de sterktes en noden van je lerarenteam in kaart en krijg je vormingen op maat voorgeschoteld. Hieronder vind je alvast enkele vormingen en lerende netwerken. 

Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu)

Ken jij het Digital Competence Framework for Educators of DigCompEdu al? Dat is het Europese referentiekader waarmee je de digitale vaardigheden van leraren in kaart kan brengen. Je leest er alles over in dit artikel.

Het Kenniscentrum Digisprong ontwikkelde een interactieve website(opent in nieuw venster) waarop je een uitgebreide uitleg vindt bij de verschillende onderdelen van het Europese referentiekader, DigCompEdu. Per ICT-competentie geven we je een aantal tips en richtlijnen om je vaardigheden te verbeteren. De website is eveneens verrijkt met koppelingen naar websites met praktisch bruikbaar materiaal.

Per domein voorzien we ook infofiches die dieper ingaan op enkele aspecten binnen het betrokken domein. Je leert dankzij deze fiches over welke ICT-competenties je moet beschikken om goed onderwijs te geven met behulp van ICT. Download hier de leerkrachtenfiches in fichevorm(PDF bestand opent in nieuw venster) of in boekvorm(PDF bestand opent in nieuw venster).

Op zoek naar afbeeldingen van het DigCompEdu-kader? Je kan verschillende versies terugvinden op ons leermiddelenplatform KlasCement(opent in nieuw venster).

Digisnap

Wil je graag zicht krijgen op de ICT-competenties van jezelf of je lerarenkorps? Dan is de gratis zelfreflectietool Digisnap van Kenniscentrum Digisprong iets voor jou. Via een vragenlijst peil je naar de competenties van je leraren en breng je de sterktes en noden in kaart. Het hieruit voortvloeiende rapport helpt je bij het opstellen van een vormingstraject op maat van het team en wijst je de weg naar interessante vormingen.

Gesubsidieerde vormingen

Ben je op zoek naar vormingen? Bij dit onderdeel vind je door Vlaanderen ondersteunde vormingen die bijdragen aan de digitale professionalisering van leerkrachten, ICT-medewerkers en leerlingen.

Europese vormingen

Extra nascholingsmiddelen voor ICT

Het aanbod van ICT-opleidingen voor leerkrachten groeit nog elke dag. Wanneer je als school de noden op vlak van professionalisering in kaart hebt gebracht, bijvoorbeeld met een tool als Digisnap, is het tijd om je professionaliseringsplan vorm te geven. Om de scholen nog meer kansen tot professionalisering te geven, is er een eenmalige extra injectie voorzien. Voor elk onderwijsniveau werden extra middelen voorzien zodat scholen, centra en academies de mogelijkheid hebben om ICT-opleidingen te volgen bij een CVO in de buurt of een externe partner.

Benieuwd naar hoeveel extra middelen toegekend worden? Ontdek alle details(opent in nieuw venster).

SELFIEforTEACHERS

SELFIEforTEACHERS is een, door de Europese Commissie ontwikkelde, zelfreflectietool waarmee je kan peilen naar de ICT-competenties van leerkrachten. De vragen uit de tool zijn gebaseerd op het DigCompEdu Framework. De tool is gratis en kan door elke leerkracht online worden ingevuld.

Meer weten over SELFIEforTEACHERS? Lees dan dit artikel.

Lerende netwerken

Kenniscentrum Digisprong faciliteert enkele lerende netwerken. Een lerend netwerk is een vorm van collectief leren, waarbij tijdens regelmatige bijeenkomsten kennis en ervaringen uitgewisseld worden over een bepaald thema. Het lerend netwerk kan bestaan uit een vaste of variabele groep deelnemers.

Tijdens de bijeenkomsten staat leren van elkaar centraal. Elke deelnemer kan vooraf thema’s aanbrengen en bepaalt op die manier mee de agenda van de bijeenkomst. We verwachten van de deelnemers dat ze een actieve rol opnemen binnen het netwerk.

Ook op jouw school kan het interessant zijn om een lerend netwerk rond ICT te organiseren. In dit artikel lees je meer over de kracht van zo’n lerend netwerk.