Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vorming: leerlingen en online veiligheid Professionalisering

Vorming: leerlingen en online veiligheid

Of je nu een onderwijsprofessional of ouder bent: het is een uitdaging om kinderen en jongeren slim en veilig met het internet en online media te laten omgaan. Want online media zijn niet alleen alomtegenwoordig in hun leefwereld. Het zijn er altijd maar meer en het wordt er ook niet makkelijker op om al die media te gebruiken. En omdat kinderen en jongeren best thuis én op school worden opgevoed rond internet, ICT-gebruik en mediawijsheid, moeten onderwijsprofessionals en ouders die rol samen opnemen.

Kinderen en jongeren opvoeden over mediagebruik

Child Focus gelooft dat onderwijsprofessionals, sociaal werkers, psychologen en ouders een heel grote rol spelen bij die online mediaopvoeding van kinderen en jongeren. Hen ondersteunen en helpen om deze thema’s van kinderen en jongeren te bespreken is van cruciaal belang. Op lange termijn heeft dat meer impact dan 1 keer een workshop geven aan kinderen. Als onderwijsprofessional heb je het voordeel dat je vaker meerdere kinderen tegelijk kunt begeleiden. Bovendien verandert het internetgebruik van kinderen naarmate ze opgroeien. Ouders en onderwijsprofessionals zijn hun ideale gidsen om telkens opnieuw hun weg te blijven vinden.

Project veilig online: vormingen voor onderwijsprofessionals en ouders

In samenwerking met Gezinsbond werkt Child Focus de praktijkgerichte opleidingen Clicksafe voor onderwijsprofessionals en Veilig Online voor ouders uit. Deze vormingen focussen op het internetgebruik van kinderen en jongeren. En vooral op hoe je daar op een pedagogische, didactische manier mee om kunt gaan. Enkele voorbeelden van vragen die de vormingen beantwoorden:

 • Hoe gedragen jongeren zich online?

 • Hoe maak je afspraken over het gebruik van smartphones, computers en internet?

 • Hoe praat je erover, thuis of in de klas?

 • Wat is veilig gedrag en wat is risicogedrag?

Beide vormingen geven een positieve boodschap, focussen zich op de voordelen van digitale media en geven ouders en jou als onderwijsprofessional meer slagkracht in de opvoedende rol.

Om nog beter af te stemmen op de beoogde doelen van Digisprong zal er dit jaar ook een apart traject voor ICT-coördinatoren en een nieuwe module voor lerarenopleiders opgestart worden.

Clicksafe voor onderwijsprofessionals: leerkrachten(teams) en ICT-coördinatoren

De opleiding Clicksafe(opent in nieuw venster) vertrekt vanuit concrete situaties uit de online leefwereld van jongeren.
De sterkte van de vorming ligt zowel in het pedagogische als het praktische karakter.
In beide vormingen (leerkrachten en ICT-coördinatoren) wordt er naast informatie ook een hele toolbox aan educatief materiaal voorgesteld waarmee je aan de slag kan gaan.

 • Je bekijkt in de opleiding wat jongeren vandaag allemaal online doen, welke voordelen dat heeft en welke risico’s dat met zich meebrengt.
 • Je krijgt concrete tools van Child Focus en andere organisaties zoals Mediawijs, Sensoa en Pimento om in de klas mee aan de slag te gaan rond thema’s zoals privacy, sexting en cyberpesten.
 • Als leerkracht of ICT-coördinator leer je hoe je kunt reageren als er zich een online incident voordoet. Zo kan je de draaischijf worden van een project rond online veiligheid in je school of scholengemeenschap.
 • In een workshop leer je die tools zelf gebruiken. Je krijgt ook al een aanzet om een beleidsplan over online veiligheid voor je school te ontwikkelen.

Dit jaar zal er versterkt ingezet worden op het digitaal welzijn van leerlingen door het Max-concept verder en diepgaander te implementeren in de Clicksafe-vormingen.

Het concept, Iedereen een Max(opent in nieuw venster), streeft naar een vertrouwenspersoon voor ieder kind.
Zo’n Max is een laagdrempelig aanspreekpunt in de omgeving van het kind, waarbij het terecht kan bij vragen over (online) twijfels en problemen en die kan helpen zoeken naar informatie of hulp.

Clicksafe op maat van buitengewoon onderwijs

Child Focus geeft bewust extra aandacht aan de kwetsbare groepen in de maatschappij. Samen met het Fonds Vrijetijdsparticipatie ontwikkelden ze een aparte module voor onderwijsprofessionals in het buitengewoon onderwijs. In deze specifieke module van Clicksafe(opent in nieuw venster) bekijk je de extra voordelen maar ook extra risico’s van online media voor kinderen met een beperking en maak je kennis met pedagogische tools en didactisch materiaal, specifiek ontwikkeld voor het buitengewoon onderwijs. De vorming is volledig gratis.

Clicksafe voor lerarenopleiders

Met deze nieuwe vorming voor lerarenopleiders biedt Child Focus een laagdrempelige opleiding aan die inzet op het versterken van digitale competenties bij de lerarenopleiders, die op hun beurt de leraren van morgen, de nodige kennis, vaardigheden en attitudes omtrent digitale uitdagingen kunnen onderwijzen.

De doelgroep van deze ‘Clicksafe(opent in nieuw venster) voor lerarenopleiders’ zijn zowel de lerarenopleiders die zelf nog in opleiding zijn, als de lerarenopleiders die reeds in die hoedanigheid aan het werk zijn. Zo wilt Child Focus meewerken aan een verankering in de lerarenopleiding, maar ook aan een inhaalbeweging bij de lerarenopleiders die reeds aan de slag zijn.

Veilig Online voor ouders

Veilig Online bestaat uit 6 concrete vormingen, elk rond een specifiek thema:

 • internet en privacy

 • gamen

 • sociale media

 • cyberpesten

 • online relaties en seksualiteit

 • digipeuters en -kleuters.

Elke vorming bestaat uit getuigenissen van kinderen, jongeren, ouders en experts. In interactieve filmpjes en infografieken krijgen ouders zicht op het mediagebruik van hun kinderen. Ze kunnen deelnemen aan een quiz en een stellingenspel en krijgen ondertussen concrete tips.

Ook je school zelf of het oudercomité van je school kan 1 of meer van deze vormingen organiseren voor de ouders van je leerlingen. Op veiligonline.be(opent in nieuw venster) kun je ze aanvragen, waar je ook al een voorsmaakje van de inhoud kan vinden.