Gedaan met laden. U bevindt zich op: Reflectietools om ICT in kaart te brengen Kenniscentrum Digisprong

Reflectietools om ICT in kaart te brengen

Nu digitalisering in ons onderwijs door Digisprong een enorme evolutie ondergaat, is er meer dan ooit de noodzaak om de infrastructuur, het ICT-beleid en de ICT-competenties van leraren in kaart te brengen. Reflectietools kunnen directies en ICT-coördinatoren hierbij helpen. 

Waarom gebruik je een reflectietool?

Om het ICT-beleidsplan en het ICT-luik van het professionaliseringsplan vorm te geven op je school of scholengroep, kan je reflectietools gebruiken. In dit dossier geven we een overzicht en gaan we dieper in op beleids- en competentietools en het verschil ertussen. Je kan deze tools apart of naast elkaar gebruiken. Je kan als school beslissen om elk jaar een nieuwe meting (momentopname) voor een stand van zaken te organiseren.

SELFIE

SELFIE is een gratis tool voor zelfevaluatie die toont hoe goed scholen het doen op vlak van ICT. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke punten op het gebied van infrastructuur, beleid, leiderschap en professionalisering. SELFIE is de afkorting voor Selfreflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies en is een initiatief van de Europese Commissie.

SELFIEforTEACHERS

SELFIEforTEACHERS is een gratis zelfevaluatietool die ICT-competenties van leerkrachten in kaart brengt. De tool is gebaseerd op het Europees kader voor de digitale competentie van onderwijsactoren (DigCompEdu). Het heeft als doel leraren aan te zetten tot nadenken over hun digitale competenties. Het is een initiatief van het actieplan voor digitaal onderwijs (2021- 2027) van de Europese Commissie.

Digisnap

Kenniscentrum Digisprong ontwikkelt op basis van SELFIEforTEACHERS een gratis, vereenvoudigde vragenlijst waarin gepeild wordt naar de ICT-competenties van elke leraar. Deze tool is eveneens gebaseerd op het DigCompEdu Framework. De zelfreflectietool wordt geïntegreerd binnen het totaalconcept Digisnap van Kenniscentrum Digisprong, maar zal ook afzonderlijk te gebruiken zijn. Digisnap zal gelanceerd worden in het najaar van 2022.

Andere mogelijkheden

Naast bovenstaande tools bestaan er ook (gratis) vragenlijsten die een commerciële benadering hebben. Deze hebben zeker ook hun waarde, maar wees je bewust van een mogelijk meer sturende insteek naar het eigen aanbod van de organisatie.

Beleidstool of competentietool

Een beleidstool zoals SELFIE geeft je inzicht in de sterke en minder sterke punten van jouw school op het gebied van infrastructuur, leiderschap, beleid en professionalisering. Het luik professionalisering komt hierin beperkt aan bod. Idealiter betrek je hierbij het hele schoolteam inclusief beleidsmedewerkers en leerlingen.

Competentietools zoals SELFIEforTEACHERS en Digisnap trachten een antwoord te bieden op de vraag aan welke competenties best gewerkt wordt. Dit kan individueel of op schoolniveau. 
Een competentietool kan je inzetten als verdieping nadat je aan de slag bent gegaan met een beleidstool. Beide tools kunnen ook apart ingezet worden.

Welke reflectietool kiezen?

Weet je niet goed welke reflectietool je best gebruikt? Gebruik dan deze vergelijkingstabel(PDF bestand opent in nieuw venster) of onderstaande beslisboom.