Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aan de slag met SELFIE ICT-beleid van je school

Aan de slag met SELFIE

© European Training Foundation

SELFIE is de afkorting voor Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies. SELFIE is een gratis, aanpasbare en makkelijk te gebruiken tool die scholen helpt beoordelen hoe ze ervoor staan met betrekking tot leren en lesgeven in het digitale tijdperk. Op dit moment is SELFIE beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie.

Voor wie?

SELFIE is beschikbaar voor de lagere school, secundaire scholen en het volwassenenonderwijs. Er is ook een aparte vragenlijst voor het middelbaar beroepsonderwijs. De tool bevraagt leerlingen, leraren en schoolleiders. Het instellen en coördineren van de SELFIE-tool gebeurt door een schoolcoördinator, dit kan de ICT-coördinator of een leerkracht zijn.

Wat is het doel?

Door SELFIE krijg je inzicht in de sterke en minder sterke punten van jouw school op het gebied van digitale onderwijs- en leertechnologieën. De tool is ontworpen om scholen te helpen om digitale technologieën te integreren in het lesgeven, leren en het beoordelen van leerlingen. De tool kan laten zien wat er goed gaat, waar verbetering nodig is en wat prioriteit moet krijgen.

Hoe werkt het?

SELFIE verzamelt anoniem de meningen van leerlingen, leerkrachten en schoolleiders over hoe technologie op hun school wordt gebruikt. Hiervoor wordt gebruikgemaakt van korte stellingen en vragen, waarop met behulp van een simpele schaal van één tot vijf kan worden geantwoord. De stellingen gaan over onderwerpen als leiderschap, infrastructuur, opleiding van leraren en digitale vaardigheden van leerlingen.

Het invullen duurt ongeveer twintig minuten. Vragen worden afgestemd op iedere doelgroep. Leerlingen krijgen bijvoorbeeld vragen over hun leerervaringen, terwijl leraren reflecteren op opleidings- en onderwijsmethoden en schoolleiders ingaan op planning en de algemene strategie.

Naast de vaste stellingen en vragen heb je de mogelijkheid om optionele onderdelen of ook eigen stellingen toe te voegen zodat de vragenlijst beter aansluit bij de behoeften en de context van jouw school.

Wanneer de deelnemers de vragen hebben ingevuld, maakt SELFIE een schoolrapport waarin de resultaten op een visuele en interactieve manier worden getoond. Het rapport is een momentopname of SELFIE van de sterke en zwakke punten van de school op vlak van digitale onderwijs- en leertechnologieën. De resultaten zijn volledig geanonimiseerd. Het rapport is eigendom van de school die er als enige toegang toe heeft.

Wat na het invullen?

De resultaten van SELFIE gebruik je om een discussie op gang te brengen over hoe digitale technologieën het lesgeven, leren en het beoordelen van leerlingen op jouw school ondersteunen. De gegevens kunnen jou helpen bij het opstellen van een actieplan en het bepalen van prioriteiten in een actieplan of om een ICT-beleidsplan op te stellen voor jouw school. Je kan SELFIE vervolgens na een periode opnieuw afnemen om zo de voortgang te meten en te ontdekken op welke punten meer actie nodig is.

Extra info nodig?

Meer informatie over de tool vind je op de website van SELFIE(opent in nieuw venster).