Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is SELFIEforTEACHERS? Professionalisering

Wat is SELFIEforTEACHERS?

SELFIEforTEACHERS is een, door de Europese Commissie ontwikkelde, zelfreflectietool waarin gepeild wordt naar de ICT-competenties van leerkrachten. De vragen uit de tool zijn gebaseerd op het DigCompEdu Framework. De tool is gratis en kan door elke leerkracht online worden ingevuld. Elke reflectievraag vertrekt vanuit een competentie en heeft zes mogelijke antwoorden.

Ook directies kunnen met deze tool aan de slag om een scan te maken van de ICT-competenties in hun schoolteam en kunnen hiervan een groepsbeeld raadplegen. Alle gegevens worden anoniem verwerkt, deze tool is dus GDPR-proof. 

Voor wie?

SELFIEforTEACHERS is er voor alle leerkrachten basis- en secundair onderwijs, alsook docenten in het hoger en volwassenonderwijs die hun digitale competenties in kaart willen brengen. Leerkrachten kunnen met het rapport van deze reflectietool aan de slag om hun ICT-competenties te verbeteren. SELFIEforTEACHERS wil leerkrachten ook doen reflecteren over hun eigen ICT-competenties.

Daarnaast kunnen ook ICT-medewerkers, directies en beleidsmedewerkers deze reflectietool inzetten om een globale scan te maken van de ICT-competenties via het groepsbeeld. Dat groepsbeeld kan door hen worden ingezet om een professionaliseringsplan op maat van de school op te stellen zodat de ICT-competenties van het leerkrachtenteam kunnen verbeterd worden. Het groepsbeeld kan ook als basis dienen om het bestaande professionaliseringsplan aan te passen en bij te sturen.

Wat is het doel?

Het doel van SELFIEforTEACHERS is om de ICT-competenties van leerkrachten in kaart te brengen op basis van het DigCompEdu Framework. SELFIEforTEACHERS staat leerkrachten toe om te reflecteren op hoe ze ICT implementeren in hun onderwijspraktijk. Met behulp van het rapport kan de leerkracht zichzelf beter inschatten om zo verdere professionele ontwikkeling op het vlak van ICT-competenties uit te stippelen. Bij het individuele rapport worden ook algemene tips vermeld, passend bij het behaalde niveau per competentie. Deze tips kunnen leerkrachten zelf vertalen naar hun onderwijspraktijk.

Voor de directeur, ICT-medewerker en/of beleidsmedewerker biedt deze tool ook de mogelijkheid om een beknopt groepsbeeld te bekomen. SELFIEforTEACHERS kan ingezet worden door beleidsmensen om hun leerkrachten te doen nadenken over de eigen competenties. Het groepsbeeld kan dan een vertrekpunt zijn voor het opstellen van een professionaliseringsplan op maat.

Hoe werkt het? Individuele leerkrachten

 • Stap 1

  De leerkracht maakt een account aan en beantwoordt de stellingen voor zelfreflectie.

 • Stap 2

  De antwoorden kunnen door leerkrachten nog aangepast worden voor het indienen.

 • Stap 3

  Na de vragen over de competenties vult de leerkracht nog een aantal algemene vragen in.

 • Stap 4

  De leerkracht kan zijn resultaten bekijken in een individueel rapport en deze resultaten vertalen naar de onderwijspraktijk.

Hoe werkt het voor schoolteams?

 • Stap 1

  De directie, beleidsmedewerker en/of ICT-medewerker registreert zich op het platform en maakt een groep aan.

 • Stap 2

  Alle leerkrachten ontvangen een link om deel te nemen.

 • Stap 3

  De leerkrachten vullen de lijst in binnen de aangemaakte groep en vastgelegde periode.

 • Stap 4

  De directeur, beleidsmedewerker en/of ICT-medewerker kan een groepsbeeld raadplegen nadat minstens tien leerkrachten hebben deelgenomen.

 • Stap 5

  Leerkrachten die kunnen hun eigen beeld vergelijken met het groepsbeeld.

 • Stap 6

  Het schoolbeleid kan met het groepsbeeld aan de slag om een vertaling naar de onderwijspraktijk te maken.

Wat na het invullen?

Aan de hand van de geleverde feedback kunnen individuele leerkrachten of scholen werken aan een professionaliseringstraject wat betreft ICT-competenties.

Gegevensbescherming: alle gegevens worden anoniem verwerkt. De directie heeft geen zicht op de resultaten van individuele leraren.

Individuele leerkrachten kunnen met deze tips aan de slag gaan:

 • Probeer de feedback uit het rapport toe te passen in toekomstige lessen.
 • Durf prioriteiten stellen: aan welke competentie(s) wil je eerst werken?
 • Zet de competenties waar je goed op scoort in: help een collega of gebruik de competentie om de kwaliteit van je lessen te verhogen.
 • Neem het rapport mee naar je volgende functioneringsgesprek en ga met je directie in dialoog over een professionaliseringstraject van je ICT-competenties.

Ook directies, ICT-medewerkers en beleidsmedewerkers kunnen met onderstaande tips op weg gezet worden:

 • Gebruik het groepsbeeld om passende professionaliseringsinitiatieven te zoeken voor het schoolteam.
 • Herbekijk je professionaliseringsplan wat betreft ICT-competenties en stel prioriteiten in functie van de bredere schoolvisie.
 • Gebruik de informatie uit het groepsbeeld om de beginsituatie in je ICT-beleid mee aan te vullen.