Gedaan met laden. U bevindt zich op: Digitale kiesbrief dankzij GzG-project ‘Burgerloket’ Nieuws over Gemeente zonder gemeentehuis

Digitale kiesbrief dankzij GzG-project ‘Burgerloket’

Nieuwsbericht
3 juli 2023

Minstens 38 Vlaamse gemeenten versturen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen in 2024 niet alleen een papieren kiesbrief maar ook een digitale kiesbrief. Met deze dienstverlening ontvangen hun inwoners een extra herinnering, of hebben ze hun persoonlijke kiesgegevens steeds bij de hand, ook als ze hun papieren kiesbrief verloren legden. Andere lokale besturen kunnen de nieuwe toepassing overnemen zonder extra ontwikkeling, mits een beperkt implementatietraject

De digitale kiesbrief is een eerste implementatie van het GzG-project ‘Burgerloket’. De nieuwe toepassing biedt Vlaamse gemeenten de kans hun burgers een (duplicaat van de) digitale kiesbrief te sturen via Mijn Burgerprofiel e-box en via de Mijn Burgerprofiel app op de smartphone.

Dankzij deze toepassing krijgen burgers op een eenvoudige en veilige manier toegang tot de kiesgegevens die ze nodig hebben om hun stem uit te brengen voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen. Het is de bedoeling de uitnodiging voor de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024 op dezelfde manier te versturen.

Hergebruik door andere gemeenten

Wil jouw gemeente haar inwoners ook meer efficiëntie, privacy en gebruiksgemak bieden? Je kan de nieuwe toepassing overnemen zonder extra ontwikkeling, mits een beperkt implementatietraject afhankelijk van het gebruikte softwarepakket. Contacteer hiervoor je dienstenleverancier.

Interbestuurlijke samenwerking

Het project werd mogelijk gemaakt dankzij een intensieve samenwerking tussen 38 Vlaamse steden en gemeenten, FOD Biza, ABB, Digitaal Vlaanderen, de gemeentelijke softwareleveranciers, VVSG, Burgerzaken Vlaanderen en het Stedenfonds.

Een mooi staaltje van interbestuurlijke samenwerking met potentieel grote opschaalbaarheid.

Lees meer over het GzG-project Burgerloket dat wordt getrokken door de Stad Mechelen in samenwerking met 37 andere Vlaamse besturen.

Digitale oproepingsbrief voor- en bijzitters

Daarnaast biedt het GzG-project ‘Digitaal beheer samenstelling tel- & stembureaus’ van Lennik en partners de Vlaamse gemeenten en hoofdbureaus de mogelijkheid om via een digitaal administratief proces vlot en efficiënt hun bureaus samen te stellen.

Ben je geïnteresseerd om de oproepingsbrief voor voor- en bijzitters, en de achterliggende communicatie en opvolging, digitaal te regelen? Contacteer dan je dienstenleverancier met de vraag naar hun aanbod ter zake.