Gedaan met laden. U bevindt zich op: Districtsraad Organisatie en werking

Districtsraad

De districtsraad is voor het district wat de gemeenteraad is voor de gemeente. De samenstelling en bevoegdheden van de districtsraad verschillen wel enigszins van die van de gemeenteraad.

Samenstelling

De districtsraad vertegenwoordigt de hele bevolking van het district en bestaat uit rechtstreeks verkozen districtsraadsleden. Zij worden elke 6 jaar verkozen op de 2e zondag van oktober, op hetzelfde moment als de gemeenteraadsverkiezingen. De districtsraad bepaalt het algemeen beleid in het district.​​

Het aantal districtsraadsleden varieert naargelang het bevolkingscijfer van het district. Het bestaat uit 2/3e van het aantal leden van een gemeenteraad met eenzelfde aantal inwoners. Een district heeft dus een raad met 2/3e van het aantal raadsleden dat van een gemeente met eenzelfde aantal inwoners.

In de praktijk heeft de kleinste districtsraad 15 leden (district Berendrecht-Zandvliet-Lillo), de grootste heeft 33 leden (district Antwerpen).