Gedaan met laden. U bevindt zich op: Aanvullende informatie nieuwe ontslagregeling statutaire personeelsleden Nieuwsberichten

Aanvullende informatie nieuwe ontslagregeling statutaire personeelsleden

Nieuwsbericht
11 juni 2024

Statutaire personeelsleden zullen alleen hun pensioenrechten verliezen bij ontslag om een dringende reden die verband houdt met feiten die door de wetten en decreten als een misdaad worden beschouwd. Die aanvulling op de nieuwe ontslagregeling voor statutaire personeelsleden bij lokale en provinciale besturen kwam er na overleg met de Federale Pensioendienst en werd bevestigd door de bevoegde federale minister.

Besturen moeten in hun ontslagbeslissingen om dringende reden uitdrukkelijk vermelden of de feiten die aan het ontslag ten grondslag liggen al dan niet als een misdaad moeten worden beschouwd.

Lees meer over de impact van die nieuwe informatie.