Gedaan met laden. U bevindt zich op: Meld statistische gegevens overheidsopdrachten voor 16 maart Nieuwsberichten

Meld statistische gegevens overheidsopdrachten voor 16 maart

Nieuwsbericht
21 februari 2024

Aanbestedende overheden – waartoe ook de lokale besturen behoren – moeten ten laatste op 15 maart 2024 de totale waarde van alle overheidsopdrachten (opgesplitst voor werken, leveringen en diensten) onder de Europese bekendmakingsdrempels meedelen aan de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. Het gaat specifiek om de overheidsopdrachten die werden gegund in 2021, 2022 en 2023.

Elke lidstaat is immers verplicht om driejaarlijks statistische gegevens over de overheidsopdrachten beneden de Europese drempelbedragen over te maken aan de Europese Commissie (artikel 165, §2 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten(opent in nieuw venster)).