Gedaan met laden. U bevindt zich op: Regelgeving rond begraving en crematie krijgt update Nieuwsberichten

Regelgeving rond begraving en crematie krijgt update

Nieuwsbericht
8 februari 2024

De regelgeving rond begraving en crematie krijgt wellicht nog voor de zomer van 2024 een grondige update. Bij gebrek aan familie in eerste graad, kan dan ook de persoon die de begrafenis regelt om een symbolisch deeltje van de as van de overledene vragen. Een gemeente kan binnenkort ook toelaten dat de urne van overleden en gecremeerde dieren bijgeplaatst wordt in een graf. Het Vlaamse parlement keurde deze en een aantal andere wijzigingen op 7 februari 2024 goed via het wijzigingsdecreet begraafplaatsen.

Een overzicht van alle wijzigingen:

 • Crematoria kunnen worden opgericht en beheerd door opdrachthoudende verenigingen met een beperkte private deelname.
 • De subsidies voor crematoria worden geschrapt.
 • Crematoria zijn niet langer verplicht om zelf te beschikken over een urnenveld, een strooiweide en een columbarium.
 • Naast grafconcessies en concessies op columbaria kunnen ook op urnenvelden concessies worden toegestaan. De onderhoudsplicht wordt uitgebreid naar alle vormen van concessies.
 • Stoffelijke overschotten moeten niet meer individueel vervoerd worden. Ze kunnen met een lijkwagen worden vervoerd of op een passende wijze die veilig, hygiënisch en met respect voor de overledene verloopt.
 • Wanneer er geen echtgenoot of partner en geen familie (meer) is in de eerste graad dan kan de persoon die de begrafenis regelt (bv. een vriend) aanspraak maken op een symbolisch deeltje van de as van de overledene.
 • In de laatste wilsbeschikking zal men kunnen aangeven dat men zijn lichaam na het overlijden wil schenken aan de wetenschap. De langstlevende echtgenoot of partner zal in dat document ook kunnen opnemen dat de as van de eerder overleden echtgenoot of partner samen met hem of haar begraven, bijgezet of uitgestrooid wordt.
 • De gemeenteraad kan toelaten dat een urne met de as van 1 of meerdere eerder overleden en gecremeerde gezelschapsdieren worden bijgeplaatst in het graf, het columbarium of urnenveld van hun baasje. Daarvoor gelden enkele randvoorwaarden:
  • De gemeenteraad moet dan ook bij reglement toelaten dat de urne met as van de eerder overleden echtgenoot of partner mee kan worden begraven of bijgeplaatst in een columbarium.
  • De urne met dierlijke as moet biologisch niet-afbreekbaar zijn.
  • De as van overleden gezelschapsdieren mag niet uitgestrooid worden op de strooiweide van de (inter)gemeentelijke begraafplaats.

Het decreet zal wellicht nog vóór de zomer van 2024 in werking treden, 10 dagen na publicatie van het decreet in het Belgisch Staatsblad.