Gedaan met laden. U bevindt zich op: Districtscollege Organisatie en werking

Districtscollege

Het districtscollege is het uitvoerend orgaan van het district. Het neemt het dagelijks bestuur van het district waar en staat onder meer in voor de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de districtsraad.​​​​​

Het districtscollege moet bestaan uit personen van verschillend geslacht. Als blijkt dat het districtscollege niet rechtsgeldig is samengesteld, vindt een vervanging plaats van de laatste verkozen districtsschepen in rang van rechtswege. Deze vervanger is een op dezelfde lijst verkozen districtsraadslid van het andere geslacht met de meeste naamstemmen. Als verschillende raadsleden van het andere geslacht een gelijk aantal naamstemmen hebben behaald, krijgt het raadslid dat de hoogste plaats op de lijst bekleedt voorrang onder die raadsleden. Als er geen verkozen districtsraadsleden van het andere geslacht op die lijst voorkomen, wordt de districtsschepen van rechtswege vervangen door de eerste opvolger van het andere geslacht op die lijst.

De districtsschepen kan een niet-Belgische EU-onderdaan zijn. De districtsburgemeester en de voorzitter van de districtsraad moeten Belg zijn.