Gedaan met laden. U bevindt zich op: Halte 'Verlonen' Personeel

Halte 'Verlonen'

In de halte ‘verlonen’ vind je informatie over hoe je personeelsleden correct verloont in de organisatie. De verloning bestaat zowel uit het salaris als de toelagen en vergoedingen en de extralegale (sociale) voordelen.

Op deze website tonen we het regelgevend kader waarin je als bestuur moet bewegen om je personeelsleden billijk en rechtvaardig te verlonen. Welk salaris kan aan de werknemer worden toegekend? Hoe kunnen ervaring en prestaties gewaardeerd worden? Hoe kan aan functieclassificatie gedaan worden? Binnen welke marges kunnen toelagen, vergoedingen en sociale voordelen worden toegekend? Hoe kan het personeelslid afstand doen van de looncomponenten voor andere voordelen, het zogenaamde cafetariaplan in het kader van een theoretisch budget? Op deze en andere juridische vragen rond verloning vind je een antwoord.

De artikels worden apart getoond, met telkens eronder de nodige toelichting om het artikel te begrijpen, voorbeeldbepalingen die als inspiratie kunnen dienen om het artikel te vertalen naar de eigen rechtspositieregeling en eventueel relevante rechtspraak die betrekking heeft op dat artikel.

Interesse in wat collega’s van andere besturen hebben uitgewerkt? VVSG toont de weg(opent in nieuw venster).

Op zoek naar wetenschappelijke inzichten en tips & tricks? Poolstok geeft je een duidelijk kader(opent in nieuw venster).

Deze pagina legt de verbinding tussen het HR Kompas op de website van Poolstok en het digitaal platform van ABB. Het is de verantwoordelijkheid van het Agentschap Binnenlands Bestuur om correcte juridische informatie ter beschikking te stellen. We onderschrijven voor het HR Kompas de samenwerking met Poolstok en VVSG, maar we kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor de informatie op hun respectievelijke websites.